Een gezonde samen­leving waarin welzijn voorop staat


De corona-uitbraak heeft de wereld in één klap wakker geschud en op zijn kop gezet. De Partij voor de Dieren waarschuwt er al jaren voor dat onze omgang met dieren kan leiden tot virusuitbraken bij mensen, en helaas is dit werkelijkheid geworden. Tijd om onze omgang met dieren te herzien. Maar meer dan ooit toonde de pandemie ook aan dat een goede gezondheid van levensbelang is. We beseften hoe belangrijk sociaal contact is, en hoe kwetsbaar ons huidige zorgstelsel is.

De Partij voor de Dieren wil toe naar een gezonde samenleving waar iedereen gezond kan eten, bewegen en leven in een gezonde omgeving met voldoende groen en schone lucht. Waar we de kans op een pandemie terugdringen, waarin de gezondheid van mensen belangrijker is dan commerciële belangen, en waarin een robuust zorgstelsel voldoende tijd en ruimte heeft voor iedereen die zorg nodig heeft.

We leven nu in een ongezonde omgeving, die ervoor zorgt dat steeds meer mensen te maken krijgen met leefstijlgerelateerde klachten als obesitas, diabetes type 2, longziekten en hart- en vaatziekten. Deze mensen zijn kwetsbaarder voor ernstige klachten door COVID-19 dan andere patiënten. Onze basisgezondheid is ondermijnd door falend beleid. De overheid liet de industrie en mobiliteit de lucht jarenlang ernstig vervuilen en legde de voedingsindustrie geen strobreed in de weg. Ongezond eten is zó toegankelijk en goedkoop gemaakt dat onze volksgezondheid eronder is gaan lijden.

De coronacrisis legde daarnaast genadeloos de kwetsbaarheden in de zorg bloot. Het chronisch tekort aan zorgpersoneel leidde tot moeilijke keuzes toen de ziekenhuizen volstroomden met coronapatiënten. Andere zorg moest worden afgebouwd of afgezegd, er bleek een tekort aan hulpmiddelen en vooral aan zorgpersoneel, dat niet alleen zucht onder de hoge werkdruk maar ook onder de administratieve lasten. De afgelopen jaren hebben farmaceutische reuzen steeds meer macht naar zich toegetrokken en zijn regionale zorgverzekeraars met elkaar gefuseerd, terwijl regionale ziekenhuizen werden uitgekleed of zelfs omvielen. De doorgeslagen marktwerking en privatisering zijn de kwaliteit en capaciteit in de zorg niet ten goede gekomen – integendeel!

We pakken de blootgelegde pijnpunten aan, én leren van de lessen die de coronacrisis ons heeft geleerd. De Partij voor de Dieren wil dat onze zorg weer kleinschalig georganiseerd wordt, met de patiënt voorop in plaats van winstmaximalisatie, en met de zorgmedewerkers aan de knoppen. Door als overheid de regie terug te pakken van de voedingsindustrie, de suiker-, de alcohol- en tabakslobby creëren we een omgeving die positief bijdraagt aan onze gezondheid. Én aan de betaalbaarheid van de zorg, want maar liefst een derde van de almaar stijgende zorgkosten is te herleiden naar leefstijlgerelateerde ziekten. Door de stijging in het aantal chronische leefstijlgerelateerde zieken een halt toe te roepen, kunnen we de hoge zorgkosten ook drukken. Met een gezonde leefomgeving en een goed georganiseerde zorg hebben we een sterke basis, maar voorkomen is beter dan genezen. Boven alles gaan we de kans dat er ooit weer een pandemie uitbreekt verkleinen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws