Geen afbreuk Wet sociale werk­voor­ziening


De Wet sociale werkvoorziening (WSW) zou een nuttige voorziening moeten zijn om mensen in een kwetsbare positie kansen te bieden. De Partij voor de Dieren is dan ook tegen de afbreuk van de WSW. Mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn, dienen die kans te krijgen. In een goed georganiseerde samenleving moeten de talenten van alle mensen tot hun recht kunnen komen. Het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. De overheid zal een sterkere aansturende rol moeten vervullen in dit vraagstuk dan nu het geval is.

Het standpunt Geen afbreuk Wet sociale werkvoorziening is onderdeel van: Zorg voor iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer