Niet verplicht vacci­neren


De Partij voor de Dieren is tegen verplicht vaccineren. Ieder mens heeft het recht om zelf te beschikken over zijn of haar lichaam en daarmee ook het recht om af te zien van inenting voor zichzelf of zijn/haar minderjarige kinderen. Ook moet er geen vaccinatieplicht opgelegd kunnen worden vanuit de Europese Unie.

Tegelijk is de Partij voor de Dieren van mening dat het tevens tot de vrijheid van een kinderdagverblijf moet behoren om kinderen te kunnen weigeren die een aantoonbaar risico zouden kunnen vormen voor de gezondheid van andere kinderen in de opvang, op basis van objectief vast te stellen minimale eisen van vaccinatie.

Het standpunt Niet verplicht vaccineren is onderdeel van: Zorg voor iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer