Soli­da­riteit in de gehan­di­capten- en oude­renzorg


Gehandicaptenzorg

Solidariteit in de gehandicaptenzorg staat onder druk. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen voor gehandicapten draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek.

Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

De Partij voor de Dieren wil dat gehandicaptenzorg bij voorkeur kleinschalig en regionaal aangeboden wordt. Daarnaast moeten mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn, die kans krijgen. In een goed georganiseerde samenleving moeten de talenten van alle mensen tot hun recht kunnen komen.

Ouderenzorg

Solidariteit in de ouderenzorg staat onder druk. Privatisering van de zorg voor ouderen en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen voor ouderen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek.

Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

Het standpunt Solidariteit in de gehandicapten- en ouderenzorg is onderdeel van: Zorg voor iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer