Keuze­vrijheid bij een voltooid leven


De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, zeker als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Het vastleggen van een wettelijke leeftijdsgrens voor stervenshulp of euthanasie is arbitrair en zou grote maatschappelijke gevolgen hebben. We gaan meer aandacht geven aan herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

Gemeenten en zorgkantoren krijgen voldoende middelen voor een prettig leefklimaat en voldoende activiteiten voor ouderen.

De afgelopen jaren is het maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding, zoals bij mensen die hun leven als voltooid beschouwen, uitgebreid gevoerd. De Partij voor de Dieren hecht aan zelfbeschikking en vindt dat mensen zelf mogen bepalen wanneer ze sterven, op een waardige manier. Hier moet wel een zeer zorgvuldig traject aan vooraf gaan.

Zelfbeschikkingsrecht bij orgaandonatie

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het plan waarbij iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij diegene aangeeft dit niet te willen.
Zelfbeschikkingsrecht is belangrijk en de integriteit van het eigen lichaam dient gerespecteerd te worden. Het kan wat ons betreft dan ook niet zo zijn dat iemand aangemerkt wordt als donor zonder daar expliciet toestemming voor gegeven te hebben.

We zijn wel groot voorstander van een goede donorcampagne die het publiek voorlicht over de diverse aspecten van het doneren van organen. Ook moet er een betere organisatie komen rond het doneren van organen en het toepassen van donororganen om zieken te helpen, maar zonder sociale en/of maatschappelijke druk uit te oefenen. Persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid moeten bij onderwerpen als deze centraal staan.

Overigens behoeft de effectiviteit van de wetgeving nog wel enige verbetering. Nu kan de familie iemands wil om donor te zijn blokkeren. Dat is niet wenselijk. Als iemand de keuze heeft gemaakt om donor te worden, dient dit te worden gerespecteerd en geƫffectueerd.

Het standpunt Keuzevrijheid bij een voltooid leven is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer