Keuze­vrijheid bij een voltooid leven


De Partij voor de Dieren vindt dat mensen het recht moeten hebben om zelf te beslissen over hun eigen leven, vooral als het gaat om hun wens om te sterven. Maar de samenleving heeft ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen. Het vastleggen van een wettelijke leeftijdsgrens voor stervenshulp of euthanasie is arbitrair en zou grote maatschappelijke gevolgen hebben. We gaan meer aandacht geven aan herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

Gemeenten en zorgkantoren moeten voldoende middelen krijgen voor een prettig leefklimaat en voldoende activiteiten voor ouderen.

De afgelopen jaren is het maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding, zoals bij mensen die hun leven als voltooid beschouwen, uitgebreid gevoerd. De Partij voor de Dieren hecht aan zelfbeschikking en vindt dat mensen zelf mogen bepalen wanneer ze sterven, op een waardige manier. Hier moet wel een zeer zorgvuldig traject aan vooraf gaan.

Zelfbeschikkingsrecht bij orgaandonatie
De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het plan waarbij iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij diegene aangeeft dit niet te willen.
Zelfbeschikkingsrecht is belangrijk en de integriteit van het eigen lichaam dient gerespecteerd te worden. Het kan wat ons betreft dan ook niet zo zijn dat iemand aangemerkt wordt als donor zonder daar duidelijk toestemming voor gegeven te hebben.

We zijn wel groot voorstander van een goede donorcampagne die het publiek voorlicht over de diverse aspecten van het doneren van organen. Ook moet er een betere organisatie komen rond het doneren van organen en het toepassen van donororganen om zieken te helpen, maar zonder sociale en/of maatschappelijke druk uit te oefenen. Persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid moeten bij onderwerpen als deze centraal staan.

Overigens heeft de effectiviteit van de wetgeving nog wel enige verbetering nodig. Nu kan de familie iemands wil om donor te zijn blokkeren. Dat is niet wenselijk. Als iemand de keuze heeft gemaakt om donor te worden, dient dit gerespecteerd en vervult te worden.

Het standpunt Keuzevrijheid bij een voltooid leven is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer