Einde aan bio-industrie/vee-industrie


De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de bio-industrie.

De Nederlandse veestapel zal daartoe vergaand verkleind moeten worden en ingezet moet worden op een diervriendelijk landbouw. Dit betekent meer focus op het produceren van plantaardige alternatieven voor dierlijke eiwitten. De dieren die in Nederland gehouden worden dienen naar hun soorteigen gedrag te kunnen leven. Op dit moment biedt de biologische veehouderij daar de meeste waarborgen voor, alhoewel ook daar beperkte mogelijkheden zijn voor het dier om natuurlijk gedrag te vertonen.

Nederland is momenteel het meest veedichte land ter wereld. In de afgelopen 50 jaar heeft de Nederlandse veehouderij zich ontwikkeld tot een vee-industrie waarin jaarlijks circa 500 miljoen dieren gedood worden. De dieren zijn in deze periode steeds intensiever geëxploiteerd. Ze hebben minder ruimte gekregen, ze zien het daglicht niet meer en groeien als gevolg van fokprogramma’s, voer en medicijnen onnatuurlijk snel. Slachtkuikens kunnen na enkele weken hun eigen lichaamsgewicht niet meer dragen, koeien produceren vier keer meer melk dan 100 jaar geleden en kippen leggen achtmaal zoveel eieren als vroeger. In de overvolle stallen is er voor de dieren niets te beleven, waardoor ze aan stress lijden en ernstig gestoord gedrag vertonen.

De vee-industrie heeft ook grote nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de natuur. De afvalstromen zijn enorm. Nederland heeft een groot mestoverschot, de ammoniakuitstoot is te hoog. Wereldwijd stoot de veehouderij meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen. Om de dieren te voeren wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt voor de aanleg van sojaplantages ten behoeve van goedkoop veevoer voor de Nederlandse vee-industrie.

De intensieve en massale veehouderij brengt bovendien grote risico’s met zich mee voor mens en dier in de vorm van ernstige epidemieën en dierziektecrises. De recente uitbraak van Q-koorts heeft dat andermaal aangetoond. Door verdergaande schaalvergroting komen landschap en gezinsbedrijven onder druk te staan.

Het standpunt Einde aan bio-industrie/vee-industrie is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Slacht­snelheid moet per direct omlaag

De regering moet slachthuizen oproepen om per direct de slachtsnelheid te verlagen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag dit voorstel van de Partij voor de Dieren. Slachthuismedewerkers werken nu zij aan zij om de enorme hoeveelheden dieren uit de veehouderij te slachten. Richtlijnen van het RIVM, zoals het houden van 1,5 meter afstand, worden niet (goed) nageleefd omdat dit de prod...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws