Stoppen gebruik vissen voor verwij­deren huid­schilfers


Dieren worden op vele manieren gebruikt voor en door de mens. De Partij voor de Dieren vindt dat dieren als levende wezens met bewustzijn en gevoel met respect en zorgvuldigheid behandeld moeten worden. Daarom hebben wij er bezwaren tegen om dieren ten koste van hun vrijheid en welzijn ter vermaak van de mens, of in dit geval voor het verwijderen van huidschilfers te gebruiken. Die bezwaren zijn uiteraard het sterkst indien dieren worden gedood en verwond, zoals bij de jacht en het hengelen, of indien de dieren angst en stress wordt berokkend. Bij andere vormen van gebruik van dieren richten de bezwaren zich vooral op de ontoereikende huisvesting en de inperking van de bewegingsvrijheid van de betrokken dieren. Er zijn voldoende alternatieven om huidschilfers te verwijderen en daarom keurt de Partij voor de Dieren het gebruik van visjes voor dit doeleinde af. De vissen worden hier speciaal voor gekweekt en leven niet in een omgeving die tegemoet komt aan de behoeften van het dier. Helaas is er nog onvoldoende wetgeving die de bescherming van dieren waarborgt.

Het standpunt Stoppen gebruik vissen voor verwijderen huidschilfers is onderdeel van: Preventieve gezondheidszorg