Stoppen gebruik vissen voor verwij­deren huid­schilfers


Dieren worden op verschillende manieren gebruikt door mensen, maar de Partij voor de Dieren vindt dat ze als levende wezens met gevoel en bewustzijn met respect behandeld moeten worden. Daarom zijn we tegen het gebruik van dieren voor menselijk vermaak of om huidschilfers te verwijderen, omdat dit ten koste gaat van hun vrijheid en welzijn. Vooral wanneer dieren gedood, verwond, gestrest of angstig worden, maken we bezwaar. Ook als dieren worden gehouden onder slechte omstandigheden of beperkt worden in hun bewegingsvrijheid, vinden we dat niet acceptabel.

Er zijn genoeg alternatieven om huidschilfers te verwijderen, daarom keuren we het gebruik van visjes hiervoor af. Deze vissen worden speciaal gekweekt en leven niet in een omgeving die voldoet aan hun behoeften. Helaas is de wetgeving ter bescherming van dieren nog niet voldoende.