Eerste Kamer draagt kabinet op Kier­be­sluit Haring­vliet­sluizen integraal uit te voeren


19 april 2011

De Eerste kamer heeft de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die het kabinet opdraagt het Kierbesluit voor de Haringvlietsluizen integraal uit te voeren om zo het Haringvliet weer passeerbaar te maken voor trekvissen. Tal van natuurbeschermingsorganisaties hebben al gewezen op de desastreuze gevolgen van het schrappen van het Kierbesluit. Toch bleef het kabinet vasthouden aan het besluit in het regeerakkoord om het Kierbesluit niet uit te voeren.

Met dit Kierbesluit zouden de Haringvlietsluizen deels open blijven zodat trekvissen, zoals de zalm en de paling, van zee naar de rivieren kan komen. Het niet uitvoeren van het Kierbesluit betekent dat tien jaar aan voorbereiding en 40 miljoen euro aan investeringen worden weggegooid en bilaterale, Europese en Internationale afspraken genegeerd worden.

De andere landen aan de Rijn en de Maas – Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland - die al 500 miljoen euro hebben geïnvesteerd om onder andere de zalm weer in de rivieren terug te krijgen waren verbijsterd dat het Kierbesluit geschrapt dreigde te worden. De Eerste Kamer heeft het kabinet nu duidelijk gemaakt dat er niet te sollen valt met het natuurbeleid en dat integrale uitvoering van het Kierbesluit noodzakelijk is. Staatssecretaris Bleker van Landbouw had de motie ontraden, maar kon daarvoor geen enkel inhoudelijk argument geven.

De motie werd aangenomen met steun van PvdA, SP, GroenLinks,ChristenUnie D66, OSF en Yildirim. Opvallend was dat alleen de SGP zich inhoudelijk tegen de motie uitsprak, waar CDA en VVD aangaven sympathiek te staan tegenover de strekking van de motie. Met name die uitgesproken steun van beide regeringspartijen maakt het onwaarschijnlijk dat de Tweede Kamer deze zomer tot een ander oordeel zal komen.

Senator Niko Koffeman: “Het is zeer verheugend dat de Eerste Kamer duidelijk maakt dat de belangen van in het wild levende dieren niet ondergeschikt gemaakt kunnen worden aan platte bezuinigingen. Vandaag is een grote overwinning geboekt voor de natuur!”

Motie die vandaag is aangenomen: