'Groene' partijen kiezen voor het uitsterven van de paling


25 maart 2009

De toekomst van de paling hangt aan een zijden draadje. In vijftig jaar is de palingstand in ons land met meer dan 90 procent teruggelopen, en is de hoeveelheid paling die ons land via de zee binnentrekt nog maar 1% van het oorspronkelijke niveau. Eén ding is duidelijk: als we nu geen maatregelen nemen gaat de paling echt uitsterven. De Partij voor de Dieren pleit voor een totaal vangstverbod voor paling en een sociaal plan voor de sanering van de palingsector.

Deskundigen zijn het erover eens dat een (tijdelijk) vangstverbod hoe dan ook nodig is om de bedreigde paling te redden. En zelfs als er vanaf nu geen enkele paling meer gevangen wordt, zal het nog minstens 60 tot 80 jaar duren voor de soort zich heeft hersteld. Een ruime Kamermeerderheid van CDA, VVD, SGP én de zogenaamde groene partijen PvdA en SP slaan alle waarschuwingen echter in de wind en hollen zelfs de minimale ‘reddingsplannen’ van minister Verburg nog verder uit.

De Partij voor de Dieren vindt dit onbegrijpelijk. En zij staat hierin niet alleen. Professor Herman Eijsackers, bioloog en voorzitter van een commissie die de afgelopen maanden in opdracht van minister Verburg een contra-expertise uitvoerde naar twee belangrijke eerdere adviezen over de palingstand, begrijpt het niet meer. Eijsackers zegt hierover vandaag in de Volkskrant: ”Hoe kan het zijn dat onze keiharde informatie niet doordringt bij de Kamerleden?” En ”Ik kan alleen maar zeggen: uit wetenschappelijk oogpunt is dit plan volstrekt onvoldoende.”

Met halfzachte maatregelen is de paling niet gered en de Partij voor de Dieren vindt dan ook dat de zogenaamde vissersvriendelijke fracties van PvdA, CDA, VVD, SGP en SP grossieren in valse hoop in de richting van de vissers. Vooral de opstelling van de SP’er Hugo Polderman, vorig jaar nog door Natuurmonumenten uitgeroepen tot ‘groenste Kamerlid’, is opmerkelijk. Opnieuw blijkt dat ook de SP de belangen van de natuur, als het erop aankomt, gewoon laat varen.

Om het tij nog te keren heeft de Partij voor de Dieren gisteravond een motie ingediend om een permanent vangstverbod af te dwingen. Morgen wordt hierover gestemd. Esther Ouwehand heeft een hoofdelijke stemming aangevraagd, zodat elk Kamerlid gedwongen wordt zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in de belangrijke keuze die nu voorligt. Voor de paling is het erop of eronder.

Klik hier voor de moties die de Partij voor de Dieren bij dit overleg heeft ingediend
Lees hier de bijdrage aan het overleg over visserij