Motie Arissen: spiering laten migreren naar het IJsselmeer


4 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Wageningen Marine Research in zijn recente "herziening spieringadvisering" concludeert dat in het IJsselmeer het spieringbestand in slechte staat verkeert;

constaterende dat spiering van nature een migrerende vis is;

constaterende dat migratie van de Waddenzee naar het IJsselmeer al zeer bemoeilijkt is door de Afsluitdijk;

constaterende dat de paairijpe spiering in de Waddenzee die op het punt staat naar het (beschermde) IJsselmeer te trekken wordt weggevangen voor de sluizen van Kornwerderzand en Den Oever;

overwegende dat dit het herstel van het spieringbestand en de inspanningen van het Rijk daarvoor, zoals de aanleg van een vismigratierivier en het visvriendelijke sluisbeheer, tegenwerkt;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat spiering in staat wordt gesteld te migreren naar het IJsselmeer en te voorkomen dat bottlenecks in migratieroutes, zoals sluizen en vismigratierivieren, en hun directe omgeving bevist kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Leijten/Van Raan: beloning van bankiers in de Wet normering topinkomens

Lees verder

Motie Wassenberg/Kröger voor statiegeld op plastic flesjes en metalen blikjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer