'Visvrien­de­lijke dood’ laat nog langer op zich wachten


16 maart 2009

Het verdoofd slachten van kweekvis is op zijn vroegst pas in de loop van 2010 mogelijk. Terwijl het Productschap Vis afgelopen augustus nog aankondigde dat apparatuur om vissen diervriendelijker te doden binnen enkele maanden klaar zou zijn, duurt het volgens de projectleider van Wageningen Imares nog tot eind 2009 voordat de specificaties voor de apparatuur klaar zijn. Daarna pas wordt de ontwikkeling ingezet. De Partij voor de Dieren vindt deze vertraging van het beschikbaar komen van het slachtapparaat onbegrijpelijk en onacceptabel. Zij pleit al sinds haar komst in de Tweede Kamer voor een snelle ontwikkeling van meer humane dodingsmethoden voor vissen en heeft hiertoe verschillende moties ingediend. Dit is niet de eerste keer dat de ontwikkeling vertraging oploopt.

In de nota Dierenwelzijn (2007) gaf de minister al aan dat een prototype van het slachtapparaat voor kweekvis beschikbaar was. Een volgende stap zou zijn om een gebruiksklaar apparaat te ontwikkelen en te testen in de praktijk. Financiering hiervan ontbrak echter enige tijd. Begin 2008 startte het onderzoeksinstituut Imares met dit vervolgtraject, wat eind 2009 zou moeten zijn afgerond. Het nieuwe apparaat geeft de vissen een stroomstoot, waardoor ze buiten bewustzijn raken. Nog voordat ze weer bijkomen moeten ze zijn gedood. Deze dodingmethode kan in ieder geval minder meedogenloos worden genoemd dan de huidige methode.

Door de vertraging in het project zullen vissen nog langer op een vreselijke manier worden gedood. Zo wordt paling eerst in een zoutbad gelegd, wat hetzelfde effect heeft als brandwonden bij de mens. Vervolgens wordt de vis, nog bij bewustzijn en nog lang niet dood, opengesneden en van zijn ingewanden ontdaan. Een ander voorbeeld is de manier waarop tilapia wordt verwerkt. Deze vis wordt vóór verwerking op ijs gelegd. Door de onderkoeling beweegt het dier niet meer. Lange tijd werd gedacht dat de vis vóór het verwijderen van de ingewanden al dood was, maar onderzoekers hebben het tegendeel aangetoond en registreerden pijnprikkels. Diezelfde prikkels werden vijf minuten na het fileren van de vis nog waargenomen.

Wat betreft de implementatie van het apparaat heeft de Partij voor de Dieren eveneens grote zorgen. De minister staat namelijk op het standpunt dat het voldoende is om het gebruik van het diervriendelijker apparaat bij de kweekvisbedrijven te stímuleren als het gebruiksklaar en beschikbaar is. De Partij voor de Dieren heeft de minister meerdere keren gewezen op de onwerkbaarheid hiervan in de praktijk. De ervaring leert immers dat een sector niet zo maar vrijwillig overgaat op de implementatie van diervriendelijker apparaten en dat regelgeving nodig is waarin het gebruik verplicht wordt gesteld. Moties om dit te bewerkstelligen kregen echter onvoldoende steun en werden verworpen.

De komende weken staan diverse visserijoverleggen op de agenda, waarbij de Partij voor de Dieren opnieuw zal aandringen op het beschikbaar en gebruiksklaar zijn van het slachtapparaat uiterlijk aan het eind van dit jaar, maar ook op regelgeving waarin het gebruik van het apparaat verplicht wordt gesteld evenals een toezegging dat het apparaat ook voor tilapia toepasbaar is.

Zie ook:

www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/speech/41
http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/speech/76

Moties:
www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/92
www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/163

Kamervragen:
Kamervragen over dodingmethoden vis
Inbreng feitelijke vragen voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn
Inbreng vragenronde Nota Dierenwelzijn

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief