Motie Koffeman uitge­voerd: kabinet geeft rivieren terug aan de vissen


27 juni 2011

De motie Koffeman die in de Eerste Kamer werd aangenomen om het Kierbesluit integraal uit te voeren en daarmee de rivieren terug te geven aan migrerende vissen, wordt door het kabinet uitgevoerd.

Hoewel CDA en VVD de motie niet steunden en de PVV bij indiening nog niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd was, heeft het kabinet besloten de Haringvlietsluizen toch op een kier te zetten, hoewel ze dat niet van plan was.

Raoul du Pré spreekt in de Volkskrant van 27 juni over een ‘kruideniertsbesluit’. Het heeft er alle schijn van dat het kabinet niet op haar schreden terugkeert uit overwegingen van dieren- en natuurbescherming, maar vooral uit angst voor hoge schadeclaims bij het niet uitvoeren van het Kierbesluit.

Het kierbesluit werd eigenlijk al in 2000 genomen. Het hield in dat Nederland aan de buurlanden beloofde dat de sluizen in de Haringvlietdam op een kier zouden worden gezet. Zo zou er voor de trekvissen die in de Rijn paaien weer een geleidelijke doorgang komen van zout naar zoet water en vice versa, terwijl het gevaar van overstromingen evengoed werd beteugeld. Lees hier het complete commentaar in de Volkskrant.