'Geef het Wadden­gebied rechten'


Minister zegt onderzoek toe

26 januari 2022

De minister van Natuur en Stikstof gaat onderzoek doen naar het toekennen van rechten aan de Waddenzee. Dit op aandringen van de Partij voor de Dieren, die zich al langer zorgen maakt om de toenemende economische activiteiten in het Waddengebied.

“Talloze trekvogels weten het Waddengebied te vinden en het gebied kent een enorme soortenrijkdom. Maar verzakkingen door gaswinning en zoutwinning bedreigen de Wadden. En vervuiling door economische activiteit is er al volop. Denk maar aan de natuurramp met het containerschip MSC Zoë, waarvan nog 800.000 kilo afval op de bodem van de Waddenzee ligt”, aldus PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg.

Vanwege de druk op het gebied stelde de Partij voor de Dieren voor om het Waddengebied naar buitenlands voorbeeld rechten toe te kennen. “Bij bedrijven gebeurt dat al lang, en daar vinden we het volkomen normaal. Belangen van een bedrijf worden goed beschermd, raar dat zoiets nog niet kan bij belangrijke en kwetsbare natuurgebieden als de Wadden”, vindt Wassenberg. “Als de Wadden ook rechten krijgen, krijgt de kwetsbare ecologie een stem tegen de luidruchtige belangen van de economie. De minister gaf aan dat ze deze juridische status zou laten onderzoeken, dus ik kijk uit naar de resultaten.”

Na onzalige plannen voor een grote stroomkabel, grootschalige zandstort en zoutboringen ligt er nu een voorstel om gas te boren onder de Waddenzee bij het Friese Ternaard. De bodemdaling die daar zeer waarschijnlijk door ontstaat wil het ministerie compenseren door er tonnen zand te storten. “Een belachelijk experiment op UNESCO-werelderfgoed. De Waddenzee is te waardevol om te verkwanselen aan een gasbedrijf”, besluit Wassenberg.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil einde aan gruwelpraktijken op vissersschepen

De Partij voor de Dieren heeft de minister van LNV gevraagd om ernstig dierenleed aan boord van vissersschepen op de Noordzee...

Lees verder

‘We moeten van woningmarkt naar volkshuisvesting’

De Partij voor de Dieren heeft aangedrongen op een duidelijke visie op het woonbeleid, omdat het daar in het nieuwe coalitiea...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief