Dubbele natuur­ver­storing: zandstort tegen bodem­daling Waddenzee door aard­gas­winning


PvdD stelt vragen aan minister over onzalige plannen

24 februari 2021

Zand dat het Rijk wint om onze kusten te versterken, wordt ook ingezet om bodemdaling veroorzaakt door gas- en zoutwinning onder de Waddenzee te compenseren. In antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren[1], geeft de minister aan dat er 10 miljoen kuub extra zand wordt geleverd door het Rijk aan gas- en zoutbedrijven om bodemdaling tegen te gaan. Ter vergelijking: jaarlijks is er gemiddeld 12 miljoen kuub zand nodig om de zogeheten basiskustlijn te behouden. Kamerlid Lammert van Raan heeft om opheldering gevraagd.

Van Raan: “In plaats van bodemdaling te voorkomen, levert het Rijk zand om de gevolgen van de gas- en zoutwinning op te vangen. Het is de wereld op zijn kop. Hebben we dan niets geleerd van Groningen? De minister stelt hier in mijn ogen de economie boven de ecologie.”

Wat de effecten van zandwinning en zandsuppletie zijn op de natuur is nog erg onduidelijk. In het algemeen kan gesteld worden dat alle methoden van zandwinning impact hebben op het milieu. Uit de Milieueffectrapportage over zandwinning blijkt dat er nog veel meer onderzoek nodig is om te kijken wat de effecten zijn voor vogels, zoals de zee-eend, de kanoet en de eider. Kamerlid Van Raan vindt het onbegrijpelijk dat in dit rapport alleen maar naar de effecten van zandwinning is gekeken en niet is gekeken wat de effecten van zandsuppletie kunnen zijn. “De bodem van de Waddenzee is rijk aan voedsel voor vogels. Het zand dat op deze bodem wordt gestort komt uit een dieper deel van de Noordzee en bestaat uit andere onderdelen. Het kan daarom niet anders dan dat dit andere zand van invloed is op de bodem van de Waddenzee en daarmee op vogels”, legt Van Raan uit.

“Daarom hebben we de minister gevraagd of hij deze effecten kan onderzoeken. Bovendien willen we dat de minister gaat nadenken over de rol van klimaatverandering, die waarschijnlijk maakt dat we veel meer zand nodig hebben om onze kusten te versterken. We vragen ons af hoeveel zand beschikbaar is en kan worden ingezet, zonder dat het milieu hieronder lijdt. De Partij voor de Dieren vindt dat we ons zand moeten koesteren in plaats van te gebruiken voor praktijken die niet bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving, zoals aardgaswinning”, aldus Kamerlid Lammert van Raan.


[1] Vragen Van Raan over zandwinning - Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren koopt landbouwgrond en creëert nieuwe natuur

De Partij voor de Dieren lanceert een nieuwe woudfundingsactie op www.mijnnatuur.nl, om de teloorgang van de Nederlandse natu...

Lees verder

Succes! Voorlopige stop op nieuwe subsidies biomassa

Dit jaar zal er geen geld gaan naar het verbranden van houtige biomassa totdat het afbouwpad over houtige biomassa met de Kam...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief