Waddenzee wint niks met zout­bo­ringen


11 december 2014

Frisia Zout wil zout winnen in de Waddenzee. Ondanks dat de boringen grote gevolgen hebben voor het ecosysteem en beschermde vogelsoorten bedreigen, heeft staatssecretaris Dijksma een vergunning hiertoe verleend. De Partij voor de Dieren vindt het onbestaanbaar dat de bescherming van een uniek en belangrijk natuurgebied opzij wordt gezet voor de economische belangen van een bedrijf. Esther Ouwehand heeft een motie ingediend om de vergunning alsnog in te trekken.

​

De boringen zouden gaan plaatsvinden onder de Ballastplaat, een belangrijke voedselbron voor beschermde vogels als de kanoet en de bergeend. Bodemdaling ten gevolge van de zoutwinning zal het voedselaanbod voor deze vogels aanzienlijk verminderen. Tussen 1995 en 2005 zag de kanoet de helft van zijn voedselgebieden verdwijnen, waardoor de populatie halveerde.

Esther Ouwehand: “Behoud van de huidige ecologische situatie is cruciaal voor trekvogels zoals de kanoet. Dit is opgenomen in de Natura 2000-wetgeving, waarin zelfs wordt gepleit voor natuurherstellende activiteiten. Het is dus wel heel vreemd dat de staatsecretaris, op basis van de Natuurbeschermingswet, Frisia toestemming geeft in het Waddengebied te boren.

De Waddenzee staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van Unesco en is onderdeel van het Natura 2000-netwerk. Duizenden trekvogels gebruiken de Waddenzee als belangrijke tussenstop op hun tocht naar overwinteringsgebieden in Afrika.

Bekijk Esther Ouwehand's motie:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief