'Voorkom de bouwput op de Wadden'


PvdD stelt vragen over opmer­ke­lijke keuze voor minst mili­eu­vrien­de­lijke optie aanleg stroom­kabel

14 mei 2021

De Partij voor de Dieren heeft de regering opgeroepen om een ander tracé te kiezen voor de aanleg van een grote stroomkabel naar windmolens op de Noordzee. Uit de verschillende opties die voorlagen, koos voormalig minister van EZK Wiebes uitgerekend voor een route die dwars onder Schiermonnikoog en door een kwetsbaar stuk van de Waddenzee loopt. Daardoor dreigt dit gebied komende jaren in een bouwput te veranderen. Natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen om de gevolgen voor het unieke natuurgebied waar veel soorten vogels in het broedseizoen hun rust vinden.

PvdD-Kamerleden Lammert van Raan en Leonie Vestering willen weten waarom de regering blijft inzetten op de optie die volgens de milieueffectrapportage de meeste schade toebrengt. Vestering: “Met deze keuze voor het westelijke traject komt niet alleen de natuur er bekaaid van af, maar zijn de zorgen van het lokaal bestuur niet gedegen meegewogen. De minister blijkt de Provinciale Staten en eilanden ervan te hebben overtuigd dat het milieuvriendelijkere oostelijke traject, waar het lokaal bestuur de voorkeur aan gaf, onmogelijk is. Tegelijkertijd informeerde de minister de Tweede Kamer dat het lokaal bestuur achter het westelijke tracé staat. Daarnaast voelen inwoners en omwonenden zich niet of veel te laat geïnformeerd. Hierom roepen we de minister op om alsnog een tracé te kiezen dat past bij de regionale voorkeur en dat minder schade aan de natuur zal opleveren.”

Het kortere en minder schadelijke oostelijke tracé valt volgens de voormalig minister af om juridische en technische redenen; het tracé loopt door het Eems Dollard Verdragingsgebied, wat betekent dat er een vergunning nodig is van de Duitse scheepvaartautoriteiten. Bovendien kunnen er nog munitiedepots aanwezig zijn op de bodem van de zee. Van Raan: “De minister zegt bij de keuze voor de kabel te hebben gekozen voor snelheid, om zo de doelen van het Klimaatakkoord tijdig te realiseren. Normaliter sporen wij de minister aan om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk te doen om in lijn te komen met het klimaatakkoord van Parijs, maar nu gaat het ten koste van waardevolle natuur. Als we het Klimaatakkoord op die manier uitvoeren, is dat op de lange termijn desastreus.”

Ook op lokaal niveau maakt de Partij voor de Dieren bezwaar: Provinciaal Statenlid Ankie Voerman heeft vragen gesteld over de gebrekkige informatievoorziening van de minister aan de Staten. Zo vraagt zij zich af hoe het kan dat de minister de meer milieuvriendelijke optie als onmogelijk bestempelde in overleg met de provincies, terwijl achteraf bleek dat de minister deze optie achter de hand houdt voor de aanleg van kabels in de toekomst.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Oproep: 'Rutte, kom binnen een maand met een klimaatplan'

Na jaren van wegkijken en het niet behalen van doelstellingen, krijgt het kabinet nu nog één maand de tijd om met een serieus...

Lees verder

Succes: CO2-uitstoot biomassa voortaan gemeten

De mythe van het CO2-neutraal verbranden van bomen wordt binnenkort ontkracht, nu dankzij een aangenomen voorstel van de Part...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief