Aanpak bron van vele zwerf­dieren in buitenland


De Partij voor de Dieren maakt zich net als veel anderen zorgen over de verschrikkelijke omstandigheden waarin honden in andere (Oost-)Europese landen worden behandeld. Elk dier verdient goede zorg en aandacht wanneer dat nodig is. Soms kan het voor de honden het beste zijn om naar landen zoals Nederland te komen, waar ze liefdevol kunnen worden opgevangen en een nieuw thuis kunnen vinden.

Maar het is ook belangrijk om de problemen bij de bron aan te pakken, in het land waar de honden vandaan komen. Daar moeten maatregelen worden genomen om het aantal zwerfdieren te verminderen. Bijvoorbeeld door castratieprogramma's op te zetten, honden te socialiseren en mensen voor te lichten. Wij steunen organisaties die zich hiervoor inzetten en dringen er bij de Nederlandse regering op aan om zich hier ook in de Europese Unie voor in te zetten.

Eenmaal naar Nederland gebracht, mogen de honden niet teruggestuurd worden naar hun land van herkomst. Ze verdienen hier goede zorg en aandacht, en indien nodig hulp bij het wennen aan hun nieuwe omgeving. Daar zullen wij ons hard voor blijven maken.