Aanpak bron van vele zwerf­dieren in buitenland


De Partij voor de Dieren deelt de zorgen van veel mensen als het gaat om de gruwelijke dodingen, slechte opvang en verzorging van honden in Roemenië en andere (Oost-)Europese landen. Elk individueel dier heeft recht op een goede behandeling en verzorging waar nodig. Wij realiseren ons dat het in het belang van de honden in kwestie kan zijn als zij naar een land als Nederland worden gebracht om daar te worden opgevangen, te worden herplaatst en op die manier een warm thuis krijgen.

Het is echter van belang om zoveel mogelijk de problemen bij de bron aan te pakken en dat er in het land van herkomst maatregelen worden getroffen om problemen met zwerfdieren aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van castratieprogramma’s, het socialiseren van honden en het geven van goede voorlichting aan inwoners. Wij dragen organisaties die deze taken op zich nemen dan ook een warm hart toe. Bovendien dringen we er bij de Nederlandse regering op aan dat zij zich inzet voor deze aanpak in de Europese Unie. We vinden dat wanneer honden eenmaal naar Nederland zijn vervoerd om hier herplaatst te worden, deze honden niet teruggestuurd mogen worden naar het land van herkomst en dat ze hier een goede verzorging moeten krijgen en waar nodig gesocialiseerd worden. We zullen ons hier sterk voor maken.

Het standpunt Aanpak bron van vele zwerfdieren in buitenland is onderdeel van: Opvang van gezelschapsdieren