Vragen over het doden van zwerf­dieren in Sotsji


Indiendatum: apr. 2013

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het doden van zwerfdieren in Sotsji

1. Kent u het bericht ‘Sotsji wil zwerfdieren “verwijderen”'?[1]

2. Is het waar dat de Russische stad Sotsji ter voorbereiding van de Olympische Winterspelen zwerfdieren van straat gaat verwijderen?

3. Deelt u de mening dat de wijze waarop het gemeentebestuur van Sotsji het probleem van zwerfdieren aanpakt, waarbij onduidelijk is wat er met de dieren gebeurt, onethisch is? Zo ja, hoe beoordeelt u het plan van de Russische stad om dieren te ‘vangen, selecteren en verwijderen’ en bent u bereid de Russische overheid hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

4. Is het waar dat er in Sotsji al gif is gestrooid met als doel het doden van zwerfdieren?

5. Bent u bereid met uw buitenlandse collega’s een discussie te voeren met het doel mogelijke dodingsacties in de toekomst te voorkomen, gezien de verschillende dodingsacties die afgelopen jaren in de aanloop naar internationale sportwedstrijden hebben plaatsgevonden zoals in China[2] en Oekraïne[3]? Zo nee, waarom niet?

[1] http://nos.nl/artikel/496540-sotsji-wil-zwerfdieren-verwijderen.html

[2] http://www.dailymail.co.uk/news/article-528694/Olympics-clean-Chinese-style-Inside-Beijings-shocking-death-camp-cats.html

[3] http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20201242.ece

Indiendatum: apr. 2013
Antwoorddatum: 29 mei 2013

1. Kent u het bericht ‘Sotsji wil zwerfdieren “verwijderen”?[1]

Antwoord: Ja

2. Is het waar dat de Russische stad Sotsji ter voorbereiding van de Olympische Winterspelen zwerfdieren van straat gaat verwijderen?

Antwoord: Ik ben bekend met een artikel uit de Moscow Times d.d. 17 april 2013[2] waarin staat dat de gemeentelijke overheden een tender hebben uitgezet met als doel het verwijderen van straat honden en katten voor de Olympische Winterspelen in 2014. Over meer informatie dan dit persbericht beschik ik niet.

3. Deelt u de mening dat de wijze waarop het gemeentebestuur van Sotsji het probleem van zwerfdieren aanpakt, waarbij onduidelijk is wat er met de dieren gebeurt, onethisch is? Zo ja, hoe beoordeelt u het plan van de Russische stad om dieren te ‘vangen, selecteren en verwijderen’? Bent u bereid de Russische overheid hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ik ken het officiële beleid van de stad Sotsji met betrekking tot het verwijderen van zwerfdieren niet. Ik kan hierover dan ook geen oordeel vellen. Het persbericht geeft mij onvoldoende aanleiding de Russische overheid hierop aan te spreken.

4. Is het waar dat er in Sotsji al gif is gestrooid, met als doel het doden van zwerfdieren?

Antwoord: Bij een bezoek aan Sotsji vorige maand van Ambassademedewerkers is geconstateerd dat onder meer in de nabijheid van het Olympisch Dorp (in aanbouw) zwerfhonden aanwezig waren, die zich daar ongestoord ophielden. Dat duidt erop dat er in ieder geval op dat moment geen grootschalige actie gaande was met het oog op het opruimen van deze zwerfdieren. Sotsji is een toeristenstad waar veel mensen met kinderen op straat lopen. Het strooien van gif is daarom onwaarschijnlijk gezien de gezondheidsrisico’s voor mensen.

5. Bent u bereid met uw buitenlandse collega’s een discussie te voeren met het doel mogelijke dodingsacties in de toekomst te voorkomen, gezien de verschillende dodingsacties die afgelopen jaren in de aanloop naar internationale sportwedstrijden hebben plaatsgevonden, zoals in China[3] en Oekraïne[4]? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zwerfdieren vormen een risico voor de volksgezondheid. Het is daarom begrijpelijk dat de Russische autoriteiten zoeken naar een aanpak voor dit probleem. Het is daarbij aan de Russische autoriteiten zelf om te bepalen op welke wijze het probleem van zwerfdieren wordt aangepakt. Uiteraard vind ik dat, indien het noodzakelijk is om dieren te doden, dit op een diervriendelijke wijze dient te gebeuren. Door de OIE (World Organisation of Animal Health), waarbij ook Rusland is aangesloten, zijn richtlijnen en aanbevelingen opgesteld over de aanpak van zwerfdieren. Ik ga ervan uit dat de Russische autoriteiten bij de aanpak van zwerfdieren de aanbevelingen van de OIE volgen. Ik zie derhalve geen noodzaak om met mijn buitenlandse collega’s in contact te treden.

[1] http://nos.nl/artikel/496540-sotsji-wil-zwerfdieren-verwijderen.html

[2] http://www.themoscowtimes.com/olympic_coverage/article/sochi-seeks-to-exterminate-strays-before-olympics/478772.html

[3] http://www.dailymail.co.uk/news/article-528694/Olympics-clean-Chinese-style-Inside-Beijings-shocking-death-camp-cats.html

[4] http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20201242.ece