Kamer­vragen aan de minister van BuZa over de lang­durige hechtenis van Oosten­rijkse dieren­be­schermers zonder aanklacht


Indiendatum: jun. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Buitenlandse Zaken over de langdurige hechtenis van Oostenrijkse dierenbeschermers zonder aanklacht

  1. Kent u het bericht “Who’s being caged”1?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat sinds 21 mei zes dierenbeschermers in Oostenrijk in hechtenis zijn genomen zonder op de hoogte te zijn gesteld van welke concrete strafbare feiten zij verdacht worden?
  3. Bent u op de hoogte van het feit dat de organisatie ‘Verein Gegen Tierfabriken’ (VGT) vleugellam is gemaakt via arrestatie van een groot aantal medewerkers, het in beslag nemen van de donateursadministratie en het stilleggen van andere zaken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging?
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat de president van de VGT tijdens zijn detentie in hongerstaking is gegaan en snel verzwakt?
  5. Kent u de mening van Amnesty International over deze kwestie2?
  6. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren en Amnesty International dat het arresteren van vertegenwoordigers van een maatschappelijke organisatie en het langdurig in hechtenis houden zonder concrete aanklacht in strijd met de wet is en onnodig intimiderend is? Zo ja, welke acties gaat u hiertegen ondernemen en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid de Oostenrijkse ambassadeur om opheldering te vragen over deze kwestie? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  8. Deelt u de mening dat het arresteren en in hechtenis nemen van vertegenwoordigers van een maatschappelijke organisatie zonder concrete aanklacht als niet passend beschouwd moet worden binnen een Europese lidstaat? Zo ja, bent u bereid deze boodschap over te brengen naar de Oostenrijkse regering? Zo neen, waarom niet?
  9. Bent u bereid de Oostenrijkse regering te verzoeken een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de feiten en omstandigheden rond het langdurig in hechtenis houden van dierenbeschermers zonder concrete aanklacht? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1 The Guardian 05-06-08 (http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jun/05/animalwelfare.austria?gusrc=rss&feed=commentisfree)
2http://www.vgt.at/presse/news/2008/news20080605_1_en.php

Indiendatum: jun. 2008
Antwoorddatum: 25 jun. 2008

Antwoorden op kamervragen aan de minister van BuZa over de langdurige hechtenis van Oostenrijkse dierenbeschermers zonder aanklacht

Vraag 1
Kent u het bericht “Who’s being caged”? 1

Antwoord
Ja.


Vraag 2
Bent u op de hoogte van het feit dat sinds 21 mei 2008 zes dierenbeschermers in Oostenrijk in hechtenis zijn genomen zonder op de hoogte te zijn gesteld van welke concrete strafbare feiten zij verdacht worden?

Antwoord
De Oostenrijkse openbare aanklager heeft een verzoek gedaan om tien verdachten in voorlopige hechtenis te nemen, op verdenking van het voorbereiden van strafbare feiten. De verdachten worden, zoals gebruikelijk in de Oostenrijkse rechtsgang, op het moment van inhechtenisneming op de hoogte gesteld van de verdenkingen. De rechter, die een verzoek tot voorlopige hechtenis dient goed te keuren, heeft besloten dat het verzoek voldoende gemotiveerd was om de verdachten in hechtenis te nemen. Vervolgens is op 6 juni de voorlopige hechtenis met vier weken verlengd.


Vraag 3
Bent u op de hoogte van het feit dat de organisatie ‘Verein Gegen Tierfabriken’ (VGT) vleugellam is gemaakt via arrestatie van een groot aantal medewerkers, het in beslag nemen van de donateursadministratie en het stilleggen van andere zaken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging?

Antwoord
De Oostenrijkse pers meldt dat individuele (bestuurs)leden van de VgT ervan verdacht worden betrokken te zijn bij criminele activiteiten zoals brandstichting in boerderijen en bontwinkels, bedreigingen van personen die zich bezighouden met het houden van of de handel in dieren, onder meer door het in brand steken van auto’s van deze personen. Verdachten zouden wellicht onderdeel zijn van een Europees crimineel netwerk. De Oostenrijkse Justitie heeft dit echter niet bevestigd. Zolang het onderzoek gaande is, worden – ter bescherming van de verdachten – geen mededelingen gedaan over de aard van de verdenkingen.


Vraag 4
Bent u op de hoogte van het feit dat de president van de VGT tijdens zijn detentie in hongerstaking is gegaan en snel verzwakt?

Antwoord
Ja.


Vraag 5
Kent u de mening van Amnesty International over deze kwestie? 2

Antwoord
Ja.


Vraag 6
Deelt u de mening dat het arresteren van vertegenwoordigers van een maatschappelijke organisatie en het langdurig in hechtenis houden zonder concrete aanklacht in strijd met de wet is en onnodig intimiderend is? Zo ja, welke acties gaat u hiertegen ondernemen en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Vraag 7
Bent u bereid de Oostenrijkse ambassadeur om opheldering te vragen over deze kwestie? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Vraag 8
Deelt u de mening dat het arresteren en in hechtenis nemen van vertegenwoordigers van een maatschappelijke organisatie zonder concrete aanklacht als niet passend beschouwd moet worden in een lidstaat van de Europese Unie? Zo ja, bent u bereid deze boodschap over te brengen aan de Oostenrijkse regering? Zo neen, waarom niet?

Vraag 9
Bent u bereid de Oostenrijkse regering te verzoeken een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de feiten en omstandigheden rond het langdurig in hechtenis houden van dierenbeschermers zonder concrete aanklacht? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
In deze fase van het strafrechtelijk onderzoek is er, zoals gebruikelijk in de Oostenrijkse rechtsgang, nog geen sprake van een formele aanklacht/beschuldiging, maar slechts van verdenking. Volgens het Oostenrijkse recht dienen verdachten, vanaf het moment dat ze in voorlopige hechtenis worden genomen, op de hoogte te worden gesteld van de verdenking. Nederland heeft geen reden om te betwijfelen dat het Oostenrijkse recht in casu is toegepast.1 The Guardian 05-06-08 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jun/05/animalwelfare.austria?gusrc=rss&feed=commentisfree
2http://www.vgt.at/presse/news/2008/news20080605_1_en.php