Motie Wassenberg over het vergroten van de capa­citeit van de NVWA en de dieren­po­litie


1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de malafide puppyhandel na drugshandel Europa’s meest lucratieve vorm van misdaad is,

constaterende dat ruim één derde van de Nederlandse puppy’s afkomstig is uit de malafide puppyhandel,

overwegende dat de NVWA momenteel niet op elke melding kan reageren vanwege onderbezetting,

verzoekt de regering de capaciteit van de NVWA en de dierenpolitie te vergroten, om zo doende de malafide puppyhandel beter te kunnen bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen