Motie Kostić over de Europese chip­plicht ook laten gelden voor zwerf­honden en -katten


21 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zwerfhonden en -katten in sommige Europese landen zoals Roemenië nog steeds wreed worden behandeld, vergiftigd en gedood,

constaterende dat de Europese Commissie een verordening voor de bescherming van honden en katten heeft gepubliceerd, met daarin een voorstel voor identificatie en registratie,

constaterende dat zwerfhonden en -katten van dit identificatie- en registratievoorstel zijn uitgezonderd, waardoor landen geen actie hoeven te ondernemen om zwerfdieren te voorkomen,

constaterende dat Nederland nauwelijks zwerfhonden heeft en hiermee als voorbeeld kan dienen voor andere Europese lidstaten,

van mening dat het onacceptabel is dat een Europese verordening over honden en katten niks doet om de bron van zwerfdieren aan te pakken,

verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat andere landen niet langer kunnen wegkijken van het leed bij zwerfhonden en -katten, door het aangekondigde Europese identificatie- en registratievoorstel ook te laten gelden voor deze dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, D66, SP, DENK, PvdD, Volt, JA21

Tegen

VVD, NSC, BBB, CDA, CU, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Kostić over extra maatregelen om de achterstand op het gebied van biologische landbouw zo snel mogelijk in te lopen

Lees verder

Motie Kostić over het per direct intrekken van de natuurvergunning van Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer