Aanmeld­plicht demon­straties verkorten


De Partij voor de Dieren wil af van de aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen moet de aanmeldtermijn verkort worden.

Het standpunt Aanmeldplicht demonstraties verkorten is onderdeel van: Veiligheid en recht