Vragen over het bericht ‘Politie keek heimelijk mee in chat­groepen van Extinction Rebel­lion’


Indiendatum: 21 mrt. 2023

Schriftelijke vragen van de leden Dassen (Volt), Mutluer (Partij van de Arbeid), Teunissen (Partij voor de Dieren), Sylvana Simons (BIJ1) en Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Politie keek heimelijk mee in chatgroepen van Extinction Rebellion’

1. Bent u bekend met het artikel ‘Politie keek heimelijk mee in chatgroepen van Extinction Rebellion’ van Investico van 21 maart 2023?

2. Klopt het dat een politieagent wekenlang mee keek in twee besloten chatgroepen van actiegroep Extinction Rebellion?

3. Zo ja, kunt u uitleggen met welk doel en welke opdracht deze agent dit heeft gedaan?

4. Klopt het dat er een informant is ingezet door de politie om informatie in te winnen over Extinction Rebellion?

5. Welke wettelijke bevoegdheid is gebruikt voor de inzet van online agenten en informanten voor spionage en op basis waarvan achtte u de inzet noodzakelijk en proportioneel?

6. Welke afweging hebt u gemaakt voor de inzet van deze middelen? Welke belangen en grondrechten hebt u daar bij gewogen en welke waarde hebt u aan de verschillende belangen en grondrechten gehecht?

7. Zijn dergelijke middelen ook ingezet voor andere actiegroepen en/of activisten, bijvoorbeeld agrarische actiegroepen die acties voorbereidden het afgelopen jaar?

8. Zo ja, waarom en hoe vaak is dit ingezet? En bent u voornemens om dit opsporingsmiddel in de toekomst te blijven inzetten? Zo nee, waarom wel bij Extinction Rebellion en niet bij andere actiegroepen?

9. Hoe oordeelt u over de commentaren van advocaten Jebbink en Buruma, het OM en het College voor de Rechten van de Mens in het artikel? Kunt u op de verschillende commentaren afzonderlijk reageren?

10. Hoe verhoudt de inzet van dit opsporingsmiddel zich tot het demonstratierecht en hoe beoordeelt u de inzet van het opsporingsmiddel ten aanzien van de kritiek van het College voor de Rechten van de Mens dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat? Kunt een reflectie geven op de geschetste kritiek?

Interessant voor jou

Vragen Van Esch over traditionele medicijnen die deels gemaakt zijn van bedreigde plant- en diersoorten

Lees verder

Vragen Wassenberg, Van Esch en Vestering over natuurherstel na drugsdumpingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer