Vragen Wassenberg over het gebrek aan ingrijpen door de politie bij een auto­mo­bilist die een demon­strant opzet­telijk aanrijdt


Indiendatum: 14 apr. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg aan de minister van Justitie en Veiligheid over het gebrek aan ingrijpen door de politie bij een automobilist die een demonstrant opzettelijk aanrijdt

1. Heeft u de beelden gezien van een automobilist die een demonstrant opzettelijk aanrijdt tijdens een demonstratie voor de vliegbasis in Leeuwarden? [1]
2. Hoe beoordeelt u de beelden?
3. Wat vindt u ervan dat de politie niet ingrijpt?
4. Klopt het dat de politie een intern onderzoek is gestart?
5. Wordt het OM bij dit onderzoek betrokken om te beoordelen of er strafbare feiten zijn gepleegd?
6. Wat is het juridische kader aan de hand waarvan zal worden beoordeeld of de politie had moeten ingrijpen?
7. Op welke manier zal van deze casus worden geleerd door de politie?
8. Erkent u dat demonstreren geen gunst is maar een recht, en dat geweld om mensen te beletten te demonstreren te allen tijde ontoelaatbaar is?
9. Erkent u dat het aan het lokale gezag is, waaronder de politie, om zich tot het uiterste in te spannen een demonstratie te faciliteren? Zo ja, vindt u dat dit hier voldoende is gebeurd? Zo nee, waarom niet?
10. Kunt u deze vragen afzonderlijk en binnen de vastgestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.ad.nl/binnenland/klimaatactivist-woest-nadat-politie-weigert-in-te-grijpen-bij-opzettelijke-aanrijding-dit-is-schokkend~a03f4038/