Vragen Wassenberg over de verschillen in hand­having bij boeren­pro­testen en klimaat­de­mon­straties


Indiendatum: jun. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verschillen in handhaving bij boerenprotesten en klimaatdemonstraties.

1. Erkent u dat er bij de demonstraties van boeren en klimaatactivisten op 22 juni 2022 verschillen waren in de manier waarop de politie ingreep? [1], [2]

2. Erkent u dat dit niet de eerste keer is dat er verschillend wordt gehandhaafd bij boeren- en klimaatdemonstraties? [3], [4]

3. Erkent u dat het feit dat de politie niet tegen trekkers op de snelweg is opgewassen ervoor zorgt dat een boerendemonstrant een aanzienlijk kleiner risico loopt belemmerd te worden in zijn demonstratierecht dan een klimaatdemonstrant zonder een trekker als machtsmiddel?

4. Vindt u dat een wenselijke situatie?

5. Erkent u dat het lokale gezag verantwoordelijk is voor het handhaven van de wet, de openbare orde en de veiligheid bij een demonstratie, maar dat het aan u is om rechtsongelijkheid bij de handhaving van demonstraties te voorkomen? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boeren-ontwrichten-deel-van-het-land-politie-grijpt-nauwelijks-in~b9a4ba6c/

[2] https://nos.nl/artikel/2433646-22-arrestaties-bij-protest-extinction-rebellion-in-hoofdkantoor-belastingdienst

[3] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-wassenberg-aan-de-minister-van-justitie-en-veiligheid-over-disproportioneel-politiegeweld-de-aanhouding-van-een-journalist-en-rechtsongelijkheid-bij-een-demonstratie-van-extinction-rebellion

[4] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-wassenberg-over-de-wijze-waarop-een-vreedzame-demonstratie-op-schiphol-werd-be%C3%ABindigd-en-het-verschil-met-de-boerendemonstraties