Vragen Wassenberg/Van Esch over geweld tegen anti-Zwarte Piet demon­stranten in Volendam


Indiendatum: 7 dec. 2021

Schriftelijke vragen van de leden Wassenberg en Van Esch (PvdD) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geweld tegen anti-Zwarte Piet demonstranten in Volendam.

1. Waarom heeft u na demonstratie tegen Zwarte Piet en racisme in Volendam op 4 december jongstleden geen statement uit gedaan waarin u namens het kabinet de bedreigingen en het geweld tegen de demonstranten ten strengste veroordeeld en hun recht om te protesteren benadrukt? Bent u bereid dat alsnog te doen?

2. Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat geweldplegers zich tegen vreedzame demonstranten keren, hen het recht op demonstreren ontnemen, en daarmee ongestraft wegkomen?

3. Kunt u een uitgebreide reactie geven op het artikel ‘Opinie: Geweld in Volendam tegen Kick Out Zwarte Piet rechtvaardigt strafvervolging’? [1]

4. Hoe oordeelt u over de uitspraak van de burgemeester van Volendam dat een onaangekondigde demonstratie ‘niet mag’? [2]

5. Erkent u dat er vooraf gesprekken zijn geweest tussen de betogers en de lokale driehoek over een demonstratie bij de intocht van Sinterklaas in Volendam, maar dat deze intocht op het laatste moment werd afgeblazen? Begrijpt u dat de betogers alsnog wilden demonstreren toen bleek dat er toch een intocht was met Zwarte Pieten waar de gemeente steun aan gaf? [3]

6. Erkent u dat het een grondrecht is om te demonstreren, ook als een demonstratie niet vooraf is aangekondigd?

7. Wat vindt u van het standpunt van de burgemeester van Volendam dat de demonstratie niet was geëscaleerd, aangezien er ‘geen doden en gewonden waren gevallen’? [4]

8. Vindt u dat de lokale driehoek voldoende heeft gedaan om de demonstratie van Anti-Zwarte Piet betogers in Volendam te faciliteren en hen te beschermen tegen bedreiging en geweld?

9. Bent u bereid de burgemeester van Volendam aan te spreken op haar uitlatingen en het handboek ‘Demonstreren bijkans heilig’ onder de aandacht van de lokale driehoek in Volendam te brengen?

[1] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-geweld-in-volendam-tegen-kick-out-zwarte-piet-rechtvaardigt-strafvervolging~bbfb5ae4/
[2] https://nos.nl/artikel/2408169-demonstratie-kick-out-zwarte-piet-in-volendam-betogers-weg-onder-politiebegeleiding
[3] https://www.facebook.com/edamvolendamgemeente/posts/258890676271381
[4] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/295738/burgemeester-volendam-demonstratie-niet-geescaleerd-er-zijn-geen-doden-of-gewonden

Deze vragen dienen ter aanvulling op de vragen van het lid Simons (BIJ1) (2021Z22655, ingezonden 6 december)