Recht om te demon­streren


De wereld staat op een kantelpunt en dat merk je. Overal ter wereld gaan mensen van alle leeftijden en achtergronden de straat op om actie te eisen om onze Aarde leefbaar te houden, grote vervuilers aan te pakken en onze gezondheid te beschermen. Steeds meer mensen laten zich horen tegen onrecht: onrecht tegen mensen die het al moeilijk hebben en onrecht tegen miljarden dieren.

Demonstreren heeft de maatschappij veel gebracht en we hebben er een groot deel van onze verworvenheden aan te danken. Het demonstratierecht is daarom ook een groot goed dat we moeten koesteren. Maar dit recht staat in Nederland onder druk.

  • Demonstreren is een grondrecht. De autoriteiten moeten zich maximaal inspannen om demonstraties te faciliteren en uitgaan van de vreedzaamheid van demonstranten. De aanmeldingsplicht voor demonstraties wordt vrijwillig.
  • De Wet openbare manifestaties wordt in lijn gebracht met de verplichtingen die volgen uit de internationale mensenrechten. De tekst die het mogelijk maakt regels op te leggen aan een demonstratie of deze te verbieden alleen vanwege hinder voor het verkeer, of omdat de demonstratie niet of te laat is aangemeld, wordt geschrapt.
  • Aanhouding van vreedzame demonstranten wordt vermeden. Wanneer een deel van de demonstranten geweld gebruikt, moet de politie ervoor zorgen dat de vreedzame demonstranten door kunnen gaan met hun protest.
  • Bij (dreigend) geweld van anderen (vijandig publiek) beschermt de politie het vreedzame protest en treedt op tegen de mensen die geweld gebruiken.
  • Medewerkers van de gemeente en de politie worden beter op de hoogte gesteld van de mensenrechten en wettelijke kaders van het demonstratierecht. Onvoldoende kennis of onduidelijkheden over het demonstratierecht in de praktijk kunnen leiden tot regels en voorschriften die tegen de mensenrechten in gaan. Er komt een website over het demonstratierecht.
  • Gemeenten en politie communiceren open over eventueel gemaakte fouten en leren ervan.
  • De privacy van demonstranten wordt beschermd. ID-controles van vreedzame demonstranten zijn in strijd met het demonstratierecht, het recht op privacy en het recht op gegevensbescherming. In de instructies voor ID-controles wordt duidelijk gemaakt dat controles tijdens demonstraties alleen mogen bij een verdenking van een ernstig strafbaar feit. Surveillance van vreedzame demonstranten stopt.

Mensen hebben het recht om te demonstreren, ook tegen abortus. Wanneer bezoekers van abortusklinieken echter worden geïntimideerd, wordt hiertegen opgetreden.

De Partij voor de Dieren wil af van de aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen moet de aanmeldtermijn verkort worden.

Het standpunt Recht om te demonstreren is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer