Motie Van Esch over een vergun­ning­plicht voor alle acti­vi­teiten met een negatief effect op het grond­wa­terpeil


21 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Kaderrichtlijn Water een kwantiteitsdoelstelling heeft voor het grondwaterpeil,

Constaterende dat er nu meer onttrekkingen dan aanvullingen zijn, waarmee Nederland de kwantiteitsdoelstelling van de KRW niet lijkt te halen,

Constaterende dat momenteel – na slechts doen van een melding – kostbaar grondwater onttrokken mag worden,

Verzoekt de regering te zorgen dat alle activiteiten met negatief effect op het (grond)waterpeil vergunningsplichtig worden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over een tijdpad ontwikkelen waarbinnen de vergunde onttrekkingen worden teruggebracht tot binnen de grenzen van wat noodzakelijk is voor het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over het zich helder uitspreken tegen splitsing van het EU-Merco­sur­verdrag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer