“De weg naar een onleefbare planeet is geplaveid met halve maat­re­gelen”


Reactie klimaat­cijfers PBL

1 november 2022

Nederland haalt voor het zoveelste jaar op rij een dikke onvoldoende op het klimaatrapport. Dat blijkt uit cijfers van het PBL. De plannen van de overheid zullen in 2030 leiden tot minimaal 39% en maximaal 50% reductie van broeikasgassen. De doelstelling van het kabinet om in 2030 de Nederlandse uitstoot met 55% tot 60% te hebben teruggebracht wordt daarmee nog lang niet gehaald. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Christine Teunissen: “De onwil van het kabinet-Rutte 4 om de klimaatcrisis echt serieus te nemen is gevaarlijk en immoreel. Onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen staat op het spel. De komende 7 jaar komt het erop aan. Als we nu niet veel meer gaan doen, dan is het te laat.”

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland zo snel mogelijk zo veel mogelijk uitstoot reduceert om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Hierin werd afgesproken dat de wereld streeft naar maximaal 1,5 graden opwarming aan het einde van deze eeuw. Ook werd afgesproken dat rijke landen met een hoge CO2-uitstoot sneller en meer moeten reduceren dan ontwikkelingslanden die weinig aan de klimaatcrisis hebben bijgedragen.

Wetenschappers die onderzoeken hoeveel broeikasgassen de wereld nog kan uitstoten om onder de 1,5 graden opwarming te blijven hebben uitgerekend dat Nederland in 2030 klimaatneutraal moet zijn om een eerlijke bijdrage te leveren aan Parijs. Toch komt het kabinet Rutte niet verder dan 39% tot 50% in 2030. “Een gênante vertoning. Het kabinet haalt de eigen – veel te lage – doelstelling van 60% al niet eens, laat staan dat het genoeg is om de 1,5 graden binnen bereik te houden. Jaar na jaar komt de ambitie niet overeen met de realiteit. Sterker nog, het kabinet wil zelfs nieuwe gaswinning onder de Waddenzee toestaan en sluist nog altijd ieder jaar miljarden aan subsidies naar de fossiele industrie”, aldus Teunissen.

Volgens klimaatwetenschappers kan Nederland absoluut geen nieuwe fossiele projecten meer toestaan, mogen er geen fossiele subsidies meer worden uitgedeeld en moet de bestaande afhankelijkheid van kolen, olie en gas zo snel mogelijk worden afgebouwd. Dit betekent wat de Partij voor de Dieren betreft dat de gaswinning onder de Waddenzee niet door kan gaan, dat de kolencentrales zo snel mogelijk dicht gaan en dat een aantal grote industriële vervuilers moeten sluiten.

Een belangrijk deel van de Nederlandse uitstoot komt van de intensieve veehouderij. Deze sector overschrijdt al decennia alle ecologische grenzen. Toch blijft het kabinet om de hete brij heen draaien. Er zullen zo snel mogelijk veehouders moeten stoppen, niet alleen vanwege stikstof en het klimaat maar ook vanwege vervuiling van het water, het risico op de verspreiding van zoönosen en natuurlijk het welzijn van de dieren. Ook de luchtvaart zal moeten krimpen om 1,5 graden binnen bereik te houden.

Teunissen: “Het kabinet kan er niet langer omheen. We moeten een einde maken aan de grote klimaattaboes: krimp van de veestapel, krimp van de luchtvaart en grote vervuilers laten betalen in plaats van subsidiëren. Het kabinet verspeelt nog altijd kostbare tijd. Er is nu een crisisaanpak nodig. De Partij voor de Dieren heeft daarom de Klimaatwet 1.5 ingediend: Nederland klimaatneutraal in 2030. De belangrijkste vraag is niet wat haalbaar is, maar wat nodig is. De Klimaatwet 1.5 is ons hoopvolle antwoord op de halve maatregelen van het kabinet.”

Gerelateerd nieuws

Geen nieuwe dieren in stallen zolang vogelgriepvirus rondgaat

De Partij voor de Dieren komt met een alternatief plan voor het ‘Diervergassingsfonds’. Europa kampt met de grootste uitbraak...

Lees verder

Woningbouw staat opnieuw stil door gebrek aan stikstofaanpak kabinetten Rutte

Terwijl de natuurkwaliteit flink achteruit blijft gaan, schrapt de Raad van State opnieuw een juridische list van het kabinet...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief