Een wereld te herwinnen


Partij voor de Dieren presen­teert concept verkie­zings­pro­gramma 2023

5 september 2023

Vandaag presenteert de Partij voor de Dieren het concept verkiezingsprogramma 'Een wereld te herwinnen'. Op het partijcongres van 24 september wordt het programma definitief vastgesteld.

Met het programma wil de partij het leven van mens, dier en natuur beschermen en verbeteren. Uiteraard richt de partij zich op de kernthema’s dierenrechten, natuur, milieu en op de oorzaken en effecten van de klimaatcrisis die steeds meer zicht- en voelbaar worden. We hoeven maar het nieuws te volgen en we zien de voorbeelden. Van bosbranden tot aardverschuivingen. Van droogte tot temperaturen van boven de 50 graden. Steeds terugkerende verhalen van het enorme leed van de dieren in de vee-industrie. Grote vervuilende bedrijven die hun gang kunnen blijven gaan, zelfs met miljarden belastingvoordelen van de overheid. Lokaal leed van mensen die ziek worden van landbouwgif.

“De Partij voor de Dieren wil ferme keuzes maken en heeft een compleet programma met voorstellen om de huidige crises te lijf te gaan. Ja, sommige voorstellen zijn radicaal. En ja, dat is een vereiste. Het gaat niet goed met de wereld en de politieke en maatschappelijke roep om verandering wordt steeds luider. En die verandering moet nú plaatsvinden. De tijd van gedraal en geitenpaadjes is voorbij. Steeds meer mensen voelen dit en sluiten zich hierbij aan. Steeds meer mensen laten zich horen. En steeds meer mensen eisen hardop een toekomst voor de Aarde en al haar bewoners. Wij geloven in deze mensen, staan pal naast hen: wij zíjn die mensen”, aldus Christine Teunissen, voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie.

Voor de Partij voor de Dieren is het cruciaal dat we de uitdagingen waar we voor staan in samenhang oplossen. Als eerste moeten we daarvoor naar de vee-industrie kijken. De Nederlandse vee-industrie moet met 75% krimpen. Door de landbouw te hervormen, zorgen we dat gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen weer bereikbaar wordt. In deze toekomstbestendige landbouw komt er een einde aan het dierenleed.

De economie is geen doel op zich, maar een middel voor een waardevol en gezond leven. We brengen de economie weer binnen de draagkracht van de Aarde. En we zorgen ervoor dat de economie echte bestaanszekerheid voor iedereen biedt, door onder andere het minimumloon fors te verhogen. We schaffen de fossiele subsidies af, om het klimaat te redden, en omdat de tientallen miljarden euro's veel beter besteed kunnen worden. Grote industriële vervuilers zoals Tata Steel en Chemours worden aan banden gelegd.

De Partij voor de Dieren wil de ruimte in Nederland veel eerlijker verdelen, zodat er meer ruimte komt om te wonen en veel meer ruimte komt voor de natuur en voor groen in de buurt. Liever een dak boven je hoofd dan een speklapje op je bord!

Teunissen: “Met dit programma onder de arm vinden we aansluiting bij iedereen die zich sterk maakt voor een betere toekomst. En samen met hen maken we de roep om echte verandering luider en luider. Als er ooit een tijd is om te kiezen voor een diepgroene partij, dan is het wel nu.”

Er is een wereld te herwinnen!

Christine Teunissen
Voorzitter programmacommissie

Update: Inmiddels is ons definitieve verkiezingsprogramma gepubliceerd.

Gerelateerd nieuws

‘Stop met levensgevaarlijke gierkelders onder stalvloeren’

De Partij voor de Dieren wil dat de minister een einde maakt aan diepe mestkelders onder stalvloeren en dat er gecontroleerd ...

Lees verder

Partij voor de Dieren krijgt Tweede Kamer achter verbod op glyfosaat

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Kamerlid Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) die de demissionaire ministe...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief