Motie Wassenberg c.s. over de maximaal aanvaardbare sterfte van bijen- en hommel­po­pu­laties


26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de regering heeft opgeroepen om zich in Europa in te zetten voor de inwerkingtreding van het volledige originele bijenrichtsnoer ter bescherming van honingbijen, hommels en wilde bijen,

constaterende dat het oorspronkelijke bijenrichtsnoer een maximaal aanvaardbare sterfte van (wilde) bijen- en hommelpopulaties van 7% als gevolg van pesticiden vastlegt,

constaterende dat momenteel in Brussel gesproken wordt over een herziening van het bijenrichtsnoer, waarbij onder meer een oprekking van deze maximaal aanvaardbare sterfte ter tafel ligt, tot mogelijk het twee- of drievoudige van de originele waarde,

verzoekt de regering zich in te zetten voor een maximaal aanvaardbare sterfte van (wilde) bijen- en hommelpopulaties, zoals vastgelegd in het oorspronkelijke bijenrichtsnoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus
Futselaar
Bromet
Moorlag


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een jachtverbod voor heel Nederland

Lees verder

Motie Ouwehand over de NVWA weghalen bij het ministerie van LNV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer