Motie Wassenberg over een extra veilig­heids­factor bij de Europese toelating van pesti­ciden


26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al zeker 15 jaar gezocht wordt naar een methode om de risico’s van cumulatie van één pesticide, als ook van cocktails van verschillende stoffen mee te nemen in de toelatingsbeoordeling van bestrijdingsmiddelen,

constaterende dat dit zeer complex is, maar dat de risico’s van cumulatie met een extra veiligheidsfactor op individuele stoffen toch enigszins afgedekt kunnen worden,

verzoekt de regering stevig te pleiten voor de invoering van een extra veiligheidsfactor bij de Europese toelating van pesticiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over de NVWA weghalen bij het ministerie van LNV

Lees verder

Motie Graus/Wassenberg over een verbod op het doden van gezelschaps- en landbouwhuisdieren door particulieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer