Wadden­gebied: ecolo­gische grenzen boven econo­misch gewin


4 december 2020

Het Waddengebied staat onder druk vanwege allerlei economische activiteiten die er worden ontplooid. Kamerlid Eva van Esch heeft daarom deze week meerdere voorstellen ingediend om ecologische belangen voorop te zetten. Van Esch: "Het Waddengebied is internationaal uniek. Voor miljoenen vogels is het gebied essentieel om te overwinteren, vissen gebruiken het als kraamkamer, en iedereen die er geweest is begrijpt waarom het UNESCO werelderfgoed is. We moeten er alles aan doen om dit waardevolle natuurgebied te beschermen!"

Het Waddengebied staat onder druk vanwege economische belangen, variërend van recreatie, scheepvaart, gas- en zoutwinning tot gebruik door vliegtuigen. De ontwerp-agenda van het Waddengebied, die deze week in de Tweede Kamer werd besproken, heeft tot doel om in 2050 een duurzame bescherming en behoud van dit unieke open landschap te realiseren. Maar volgens Eva van Esch is het kwaad dan al geschied. “Het doel is een paar decennia te laat, en bovendien wil de minister de natuurontwikkeling regelen door afspraken te maken met gebruikers van het gebied. Keer op keer blijkt dat het gebruik en economisch gewin bij dit kabinet voorrang krijgt op de natuurbelangen. We zien dat er in de Waddenzee continu gas- en zoutwinning plaatsvindt, waardoor de bodem daalt. Er wordt continu gebaggerd voor de scheepvaart, en bij nieuwe bekabeling wordt gekozen voor de goedkoopste optie in plaats van de minst ingrijpende. Er zijn scherpere maatregelen nodig dan afspraken met partners, want de disbalans is al zo groot op de Wadden.”

Om ervoor te zorgen dat ecologische grenzen het uitgangspunt zullen vormen voor het Waddengebied, heeft de Partij voor de Dieren twee voorstellen ingediend. Deze vragen de regering om kwantitatieve en afrekenbare doelen en tussendoelen te formuleren voor de natuurontwikkeling in en rond het waddengebied en om te onderzoeken hoe we kunnen stoppen met het winnen van gas- en zout.

Lees de moties hier en hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Succes voor de bijen en onze gezondheid

De toelatingseisen voor pesticiden moeten strenger worden om zowel de bijen als de gezondheid van mensen te beschermen. Dat h...

Lees verder

PvdD wil geen miljoenensubsidie voor brandstofopslag op Bonaire

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil nog voor het einde van het jaar 10 miljoen uittrekken voor fossiele ener...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief