Motie Ouwehand: schrap lucht­wassers uit de Maatlat Duurzame Veehou­derij


28 maart 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat luchtwassers het brandgevaar in stallen vergroten, en bovendien bijdragen aan het in stand houden van het zeer slechte stalklimaat, met ernstige en structurele dierenwelzijnsproblemen -zoals ernstige benauwdheid, pleuritis, chronisch hoesten en longontstekingen bij varkens- tot gevolg,

Constaterende, dat er nu ook ernstige twijfels zijn over de effectiviteit van luchtwassers om geur en ammoniak uit de stallucht te filteren voordat de lucht de stal verlaat

Constaterende, dat luchtwassers ondanks alle gevolgen voor dieren door de overheid worden gestimuleerd en gesubsidieerd, en dat er al miljoenen aan belastinggeld is uitgegeven aan dieronvriendelijke luchtwassers,

Verzoekt de regering luchtwassers te schrappen uit de Maatlat Duurzame Veehouderij,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdD, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, FVD, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand voor moratorium op installatie van luchtwassers

Lees verder

Motie Arissen voor verbod op de doorvoer van walvisvlees via Nederlandse havens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer