PvdD: laat Rabobank meebe­talen aan land­bouw­tran­sitie


Bank is hoofd­fi­nancier van het vast­ge­lopen land­bouw­systeem

16 februari 2021

Onlangs erkende Rabobank medeverantwoordelijk te zijn voor de problemen die veroorzaakt worden door de landbouw. Een goede eerste stap, stelt de Partij voor de Dieren. Maar dat kan niet zonder consequenties blijven. In schriftelijke vragen aan de demissionaire ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Hoekstra van Financiën naar aanleiding van een uitzending van Zembla, stelt de Partij voor de Dieren dat de Rabobank mee moet betalen aan de hoognodige landbouwtransitie.

De Rabobank is de financier van 85% van de land- en tuinbouwbedrijven, maar financiert ook de rest van de keten, van slachterijen tot mestfabrieken. Het valt daarmee niet te ontkennen dat de bank medeverantwoordelijk is voor het industriële landbouwsysteem en alle natuur-, milieu- en dierenwelzijnsproblemen die daardoor veroorzaakt worden. “Maar wat hier niet benoemd wordt, is dat de Rabobank zijn verdienmodel heeft gebaseerd op dit industriële landbouwsysteem en er geen belang bij heeft dat het systeem drastisch verandert,” zegt Kamerlid Lammert van Raan. “Dit zal de terughoudendheid van de Rabobank verklaren bij het financieren van boeren die kleinschaliger of biologisch willen gaan werken. Het is de taak van de overheid om hier in te gijpen.”

Kamerlid Frank Wassenberg benadrukt dat de Nederlandse landbouw voor een zeer grote uitdaging staat. Om de klimaat- en biodiversiteitscrises het hoofd te bieden, stelt de Europese Unie het doel van 25% biologisch landbouwareaal in 2030. “Opnieuw bungelt Nederland onderaan de Europese lijst: met een schamele 3,8% biologisch landbouwareaal is er nog een lange weg te gaan. Het is dan heel zorgelijk dat banken als de Rabobank en ABN AMRO boeren ‘nee’ verkopen als die willen omschakelen naar biologische landbouw.” De Partij voor de Dieren vraagt de minister van Landbouw hoe zij daar verandering in gaat brengen.

Daarnaast zal er de komende jaren veel belastinggeld uitgegeven worden aan het uitkopen van veehouders in het kader van de stikstofcrisis. Eerder onderzoek van Investico liet zien dat een groot deel van dat geld direct door zal vloeien naar de Rabobank, in de vorm van afgeloste leningen. De Partij voor de Dieren roept de minister op om de Rabobank de leningen van die veehouders af te schrijven, waardoor ook de bank een financiële bijdrage levert aan de landbouwtransitie.

Gerelateerd nieuws

Einde aan subsidies brandgevaarlijke luchtwassers en nieuw onderzoek naar landbouwgif

Dieronvriendelijke en brandgevaarlijke luchtwassers zijn geen oplossing voor de problemen in de veehouderij en moeten daarom ...

Lees verder

Succes: einde aan de plezierjacht op haas en konijn

De haas en het konijn worden van de lijst van vrij bejaagbare soorten gehaald. Dit betekent dat ze in het jachtseizoen niet m...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief