Motie Wassenberg/Graus over onderzoek naar residuen in krachtvoer, mest en bodem


11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mestkevers en andere insecten essentieel voedsel zijn voor weidevogelkuikens,

overwegende dat onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland residuen van pesticiden aantrof in drijfmest, krachtvoer en in de bodem van weilanden en dat er een negatief verband was tussen de hoeveelheid residuen en het aantal mestkevers,

overwegende dat voor de bescherming van weidevogels volledig zicht moet zijn op hun hele voedselketen en de invloed van pesticiden daarop,

verzoekt de regering op korte termijn onafhankelijk empirisch onderzoek te laten uitvoeren naar residuen in krachtvoer, mest en de bodem en de effecten daarvan op insecten en weidevogels,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Futselaar/Wassenberg over de jacht niet uitzonderen van de avondklok

Lees verder

Motie Wassenberg/Futselaar over haas en konijn schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer