Dijksma geeft mega­stallen melkvee ruim baan


24 april 2015

Esther Ouwehand heeft donderdag tijdens een debat staatssecretaris Dijksma verzocht om de AMvB in de Melkveewet in te trekken en te komen met een betere wet. Deze wet moet weidegang verplichten en het grondgebonden karakter van de melkveehouderij behouden. Onderzoek van het Centrum Landbouw en Milieu heeft aangetoond dat met de huidige AMvB de melkveehouderij ongebreideld kan groeien. Dit zal leiden tot een explosie aan koeienfabrieken waardoor koeien niet meer in de wei komen maar hun hele leven opgesloten worden in een stal.

Op 1 april 2015 is het melkquotum vervallen. Hiermee verviel het enige instrument dat ervoor zorgde dat de melkveestapel begrensd werd. De Partij voor de Dieren verzet zich al jaren tegen de komst van megastallen en de industrialisering en intensivering van de veehouderij. Nu het melkquotum verdwenen is, vindt de PvdD dat het kabinet moet ingrijpen om de melkveestapel te begrenzen. Doordat staatssecretaris Dijksma dit weigert, groeit de melkveestapel met bijna 600.000 koeien. Duizenden koeien zullen hun leven lang op stal staan en nooit meer in een weiland grazen.

Grondloze groei
Zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer hadden vorig jaar aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat de melkveehouderij grondgebonden blijft. Ook de melkveesector had de staatssecretaris laten weten dat zij dit belangrijk vindt. De PvdD vindt dat grondgebondenheid synoniem is met weidegang. Staatssecretaris Dijksma heeft in haar AMvB hier een andere invulling aan gegeven. Bedrijven mogen groeien als zij een klein beetje grond kopen, maar deze grond mag kilometers ver van het melkbedrijf af liggen, zelfs in Belgiƫ of Duitsland. Als grond niet bij een melkveehouderij ligt, kunnen koeien daar dus niet op grazen.

Dankzij de plannen van de staatssecretaris gaat de melkveehouderij de bio-industrie achterna en zal de enorme mesthoop alleen nog maar groter worden. Dit gaat ten koste van het dierenwelzijn maar ook van het milieu en de biodiversiteit. Esther Ouwehand heeft meerdere moties ingediend die vragen om een moratorium op megastallen totdat er een betere wet komt die zorgt voor echte grondgebondenheid en verplichte weidegang.

Zie hier de moties:

Bekijk Esther Ouwehand's bijdrage aan het debat over de AMvB, of lees de bijdrage hier.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief