Motie Ouwehand; intrekken AMvB grond­ge­bonden groei melk­vee­hou­derij


23 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei op geen enkele wijze waarborgen biedt voor echte grondgebondenheid en weidegang,

verzoekt de regering de Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, GrBvK, GrK├ľ, LHOU, LKLE, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD