Geen vrij­han­dels­ak­koord als Japan doorgaat met walvis­jacht en dolfij­nen­slach­tingen


15 april 2015

Op dit moment onderhandelen de Europese Unie en Japan over een vrijhandelsakkoord. De Partij voor de Dieren vindt zo’n akkoord onacceptabel zolang Japan zich schuldig maakt aan de walvisjacht en dolfijnenslachtingen. Marianne Thieme heeft daarom een motie ingediend die de regering oproept om als randvoorwaarde in de onderhandelingen op te nemen dat Japan een eind maakt aan deze wrede praktijken.

Japan jaagt tegen internationale afspraken in nog steeds op walvissen. Duizenden dolfijnen vinden jaarlijks een bloedige dood in de baai van Taiji. Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren heeft de Tweede Kamer zich al meermalen uitgesproken voor een beëindiging van de dolfijnenjacht en de walvisjacht. In reactie op vragen van de Partij voor de Dieren heeft het kabinet beloofd in te zetten op “de opname van een stevig duurzaamheidshoofdstuk”.

De inzet voor dit duurzaamheidshoofdstuk heeft echter nog niet geleid tot de gewenste inzet: het stoppen van de jacht en de slachtingen als harde voorwaarde voor een handelsakkoord. Daarom heeft Marianne Thieme een motie ingediend waarin zij de regering hiertoe wederom oproept.

Marianne Thieme: “Met een land dat zich niet aan internationale afspraken houdt en maar doorgaat met wrede slachtingen zouden we geen vrijhandelsakkoord moeten sluiten. Handelsbelangen mogen nooit boven normen en waarden staan.

De PvdD-motie is, ondanks steun van ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS, verworpen door de Tweede Kamer.

Gerelateerd nieuws

PvdD wenst Urgenda succes met Klimaatzaak

De Partij voor de Dieren wenst Urgenda heel veel succes met de Klimaatzaak die vandaag voor de rechter ligt. Urgenda heeft de...

Lees verder

Dijksma geeft megastallen melkvee ruim baan

Esther Ouwehand heeft donderdag tijdens een debat staatssecretaris Dijksma verzocht om de AMvB in de Melkveewet in te trekken...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief