Motie Ouwehand; sturen op sluiten van kring­lopen, grond­ge­bon­denheid, weidegang en beter dieren­welzijn


23 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering werkt aan een wetsvoorstel voor invoering van dierrechten om de fosfaatproductie te kunnen begrenzen wanneer het nationale fosfaatplafond bereikt wordt,

constaterende dit plafond volgens experts al op korte termijn bereikt zal worden omdat de huidige wettelijke kaders de productie niet beperken en er sprake is van een snelle groei in de melkveesector,

constaterende dat het de ambitie van de regering is om maatschappelijke doelen, zoals het sluiten van kringlopen, grondgebondenheid, weidegang en een beter dierenwelzijn te realiseren,

verzoekt de regering om in het wetsvoorstel dat in voorbereiding is niet alleen te sturen op fosfaat maar ook op het halen van de gestelde maatschappelijke doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, GrBvK, GrK├ľ, LHOU, LKLE, PvdA, PVV, SGP, VVD