Kamer: voorlopig geen gasbo­ringen Terschelling


28 april 2015

De Tweede Kamer wil dat de plannen voor gasboringen bij Terschelling voorlopig worden stilgelegd. Een Kamermeerderheid heeft gestemd voor de motie van de Partij voor de Dieren om de vergunningsaanvraag van Tulip Oil op te schorten tot in elk geval eind 2015. De motie werd mede-ondertekend door PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, D66, 50Plus en Groep Kuzu/Öztürk.

Minister Kamp liet eerder weten in juli of augustus een besluit te willen nemen over de vergunning aanvraag van Tulip Oil om te mogen boren bij Terschelling. Het bedrijf zelf was van plan in 2016 te gaan boren naar gas. Onder aanvoering van de PvdD steekt de Tweede Kamer daar nu een stokje voor en wil dat Kamp de vergunningsaanvraag bevriest. De motie is gesteund door ChristenUnie, Kuzu/Öztürk, 50Plus, D66, GroenLinks, SP, CDA, PvdA en PvdD.

Voordat van eventuele nieuwe vergunningen voor gas- en olieboringen sprake kan zijn, moeten eerst lessen getrokken worden, zo vindt de Kamer. Mede naar aanleiding van de situatie in Groningen werd duidelijk dat het Rijk haar beleid rondom gasboringen moet aanpassen. Zo zouden lokale overheden en provincies moeten kunnen meebeslissen en is het nodig dat de veiligheid van omwonenden en de bescherming van de natuur betere wettelijke borging moet krijgen. Totdat het zover is kunnen geen nieuwe vergunningen worden afgegeven, zo vindt de Kamer. De aanvraag van Tulip Oil moet in de koelkast tot de Kamer de aanpassing van het gasgebouw heeft kunnen behandelen. Dat zal niet eerder zijn dan eind 2015.

Esther Ouwehand is blij met de steun voor haar motie. Ouwehand: "Er zijn grote zorgen over de dreigende gasboringen bij Terschelling. De gemeenteraad is tegen, evenals de provincie Friesland. Het Waddengebied is unieke, beschermde natuur maar wordt op dit moment onvoldoende beschermd tegen schadelijke activiteiten als zoutwinning en gasboringen. Totdat dit beter geregeld is kunnen er geen nieuwe vergunningsaanvragen worden behandeld. En wat de Partij voor de Dieren betreft komen er helemaal geen nieuwe boringen meer rond het Wad."

Bevriezen
Op aandringen van de Kamer heeft het kabinet eerder vergunningsaanvragen voor gaswinning aangehouden. Hetzelfde is eind 2014 gebeurd met vergunningen voor het winnen van schaliegas. Nu de Kamer zich, na schaliegas, ook uitspreekt voor het bevriezen van de vergunning voor gasboring bij Terschelling, lijkt het kabinet bij plannen voor nieuwe gaswinningactiviteiten steeds vaker de Kamer op zijn weg te treffen.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief