Discri­mi­natie bestrijden


De Partij voor de Dieren verzet zich tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, religie of overtuiging. Politieke partijen mogen evenmin discrimineren, zelfs niet als het voortkomt uit (religieuze) overtuigingen. Discriminatie moet krachtig worden aangepakt, in welke vorm dan ook.

De overheid moet daadkrachtig optreden tegen antisemitisme, anti-zwart racisme, moslimhaat, anti-Aziatisch racisme en alle andere vormen van discriminatie. Investeren in bewustwording en training is daar onderdeel van. Afkomst, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geloofsovertuiging, neurodivergentie, een beperking of huidskleur mogen niemand meer belemmeren om een stageplek, baan of woning te vinden. Discriminatie op de arbeids- en woningmarkt wordt aangepakt met duidelijke wetgeving, voorlichting en daadkrachtige handhaving.

We vinden dat de overheid moet ingrijpen waar groepen worden achtergesteld, zoals vrouwen, etnische minderheden en lbtiq+'ers. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden. Ook publieke functies mogen niet langer worden uitgezonderd van het non-discriminatiebeginsel.

Het standpunt Discriminatie bestrijden is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen