Uitbreiding lucht­havens


De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig.

Het uitbreiden van een luchthaven brengt vele negatieve effecten met zich mee. Naast geluidshinder en het verdwijnen van natuurgebieden heeft vliegverkeer nog veel meer nadelige effecten op het milieu. Het draagt onder andere bij aan de zure regen door het ontstaan van stikstofoxide en ozon op het leefniveau. De luchtvaart is mede veroorzaker van het broeikaseffect door uitstoot van CO2 en stikstofoxide. Er wordt daarnaast ook nog eens bijgedragen aan de afbraak van de ozonlaag in de hogere luchtlagen. Nederland moet dan ook niet investeren in de uitbreiding van de luchthavens Schiphol, Lelystad, Eindhoven, Rotterdam.The Hague, Maastricht/Aachen, etc, en vliegveld Twente moet niet worden aangelegd.


Zie ook ons algemene standpunt over de luchtvaart.

Het standpunt Uitbreiding luchthavens is onderdeel van: Vervoer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Roep om krimp lucht­vaart steeds sterker

Van Raan: 'Overlast en uitstoot overschrijden nu al alle grenzen'

Het pleidooi van de Partij voor de Dieren voor krimp van de luchtvaart wint terrein. De inzet van steeds meer milieuorganisaties en bewonersgroepen verschuift van ‘stop groei’ naar ‘krimp luchtvaart’. "De argumenten voor krimp luchtvaart stapelen zich op. De overlast en de uitstoot overschrijden nu al alle grenzen", zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Van Raan verwijst daarbij onder meer naar he...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws