Motie Kostić over het per direct intrekken van de natuur­ver­gunning van Schiphol


21 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister er door haar ambtenaren op werd gewezen dat het additionaliteitsvereiste ook geldt voor particuliere bedrijven, zoals Schiphol,

constaterende dat de minister bewust een juridisch zeer wankele natuurvergunning aan Schiphol heeft afgegeven, door niet te voldoen aan dit vereiste,

constaterende dat het additionaliteitsvereiste alsnog moet worden toegepast,

verzoekt de regering de natuurvergunning van Schiphol per direct in te trekken in ieder geval totdat aan het additionaliteitsvereiste is voldaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

PVV, GL-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, SP, CU, DENK, FVD, SGP, Volt, JA21

Lees onze andere moties

Motie Kostić over de Europese chipplicht ook laten gelden voor zwerfhonden en -katten

Lees verder

Motie Kostić over bij twijfel over de juridische houdbaarheid geen maatregelen nemen die ten koste gaan van de natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer