Motie Kostić over bij twijfel over de juri­dische houd­baarheid geen maat­re­gelen nemen die ten koste gaan van de natuur


21 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister door ambtenaren is gewaarschuwd dat er juridische risico’s kleven aan het verlenen van de natuurvergunning voor Schiphol,

constaterende dat de Kamer heeft verzocht dat de bestaande afspraken rondom de bescherming van de natuur op tijd moeten worden nagekomen (aangenomen motie 21501-08, nr. 942),

constaterende dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat met het huidige beleid een deel van de natuur reddeloos verloren is,

constaterende dat veel maatschappelijke activiteiten geremd worden als de natuur niet herstelt en we ons dus geen fouten meer kunnen permitteren,

verzoekt de regering in het vervolg bij twijfel over de juridische houdbaarheid geen maatregelen te nemen die ten koste gaan van de natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, DENK, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, CU, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Kostić over het per direct intrekken van de natuurvergunning van Schiphol

Lees verder

Motie Kostić over burgers, boeren, dieren en natuur met welwillendheid en creativiteit beschermen tegen grote vervuilers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer