Motie Kostić over burgers, boeren, dieren en natuur met welwil­lendheid en crea­ti­viteit beschermen tegen grote vervuilers


21 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ministerie van Financiën heeft verzocht om “met zoveel mogelijk welwillendheid en creativiteit” te kijken naar oplossingen en het vormgeven van de vergunning voor Schiphol,

verzoekt de regering om met minstens net zoveel welwillendheid en creativiteit burgers, boeren, dieren en natuur te beschermen tegen grote vervuilers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić


Status

Aangenomen

Voor

GL-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, SP, CU, DENK, PvdD, SGP, Volt

Tegen

PVV, CDA, FVD, JA21

Lees onze andere moties

Motie Kostić over bij twijfel over de juridische houdbaarheid geen maatregelen nemen die ten koste gaan van de natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer