Krimp lucht­vaart


Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C is een sterke krimp van het vliegverkeer vereist, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig.

Het is een fout signaal dat de luchtvaartsector zich buiten het klimaatakkoord van Parijs wist te lobbyen. De luchtvaart is ondertussen hard op weg om alle klimaatinspanningen van andere sectoren ongedaan te maken. De luchtvaartsector is niet in staat gebleken om eigenhandig haar CO2-uitstoot te beperken. Daarom is het tijd dat de luchtvaartsector (evenals de scheepvaart) wordt onderworpen aan ambitieuze en afdwingbare CO2-reductiedoelstellingen. Een sterke krimp van het aantal vliegbewegingen is daarbij onvermijdelijk.

De werkelijke kosten van reizen moeten in de prijs worden doorberekend: de vervuiler betaalt. De negatieve milieueffecten van vliegverkeer moeten in de prijs van vliegtickets worden verwerkt. Nederland moet deze accijns zelf invoeren en deze ook bepleiten in de Europese Unie.

Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, moeten worden afgeschaft. Op vluchten naar en vanuit Europa zou nu al op vrij eenvoudige wijze een CO2-belasting kunnen worden geheven. De Partij voor de Dieren is er voor om daar zo snel mogelijk afspraken over te maken met andere Europese landen. Met betrekking tot intercontinentale vluchten moet eerst de macht van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) worden doorbroken, omdat deze in de praktijk een schadelijke luchtvaartgroeiagenda voert. Nederland zou hierin de leiding moeten nemen en hoeft niet op andere landen te wachten om te beginnen met het beperken van de CO2-uitstoot in de luchtvaartsector.

Naast het invoeren van een vliegtaks, dient de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk te stimuleren. Treinverbindingen in Europa moeten goedkoper, sneller en comfortabeler met directe verbindingen tussen belangrijke steden en worden zo een meer aantrekkelijke keuze dan het vliegtuig.

Rond vliegvelden worden geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn.

Zonnepanelen op gebouwen, terreinen en langs snelwegen bij vliegvelden worden de norm.

Het standpunt Krimp luchtvaart is onderdeel van: Vervoer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws