Femke Merel van Kooten


Tweede Kamerlid

Dierenliefde, zorg voor de natuur en de noodzaak om op te komen voor de allerzwaksten in deze samenleving, voelt Femke Merel van Kooten al van jongs af aan. Tijdens haar rechtenstudie viel het haar op dat er nauwelijks aandacht werd besteed aan dierenrechten en toentertijd dieren nog als ‘zaak’ werden aangemerkt in het Burgerlijk Wetboek. In het werk in de juridische sector, de commerciële advocatuur, vond zij weinig voldoening. De Partij voor de Dieren werd opgericht en ze was heel blij dat er eindelijk een politieke partij bestond die voorbij de korte termijn economische mensenbelangen dacht en opkwam voor hetgeen er écht toe doet: de kwetsbare waarden en een stem geven aan die zonder stem, de dieren. Meteen werd ze lid en al gauw ook actief lid.

Zij behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en deed voor haar scriptie onderzoek naar de juridische mogelijkheden om staten aansprakelijk te stellen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Zij maakte naast het geldende recht en bijbehorende jurisprudentie, onder andere gebruik van rechtsfilosofische theorieën, zoals de morele plicht om niet te schaden van mensenrechtenfilosoof Thomas Pogge. Ook studeerde ze Nederlandse Taal & Cultuur en Filosofie in deeltijd. Ze verdiepte zich onder andere in politieke filosofie en (toegepaste) ethiek. Tijdens haar studie liep ze stage op het gebied van Good Governance en deed ze werkervaring op in de advocatuur.

Femke Merel werd de eerste coördinator van de PvdD-werkgroep Utrecht. Verder heeft zij als beleidsmedewerker voor de Eerste en Tweede Kamerfractie gewerkt en als fractiemedewerker bij de gemeentefracties in Utrecht en Den Haag.

In maart 2015 werd Femke Merel gekozen als Statenlid in de provincie Utrecht. Sindsdien heeft zij zich als Statenlid hard gemaakt voor dierenwelzijn in alle facetten, zich sterk verzet tegen de jacht, o.a. op de vijf vrij bejaagbare diersoorten, maar ook tegen de ganzenvergassingen. Ook duurzame energie, natuurbehoud, biodiversiteit, waterkwaliteit en tegengaan van megastallen in de provincie hebben haar volle aandacht. Samen met haar collega Statenlid en fractievoorzitter Hiltje Keller is ze de voorvechter van de planeetbrede visie van de PvdD.

Tot begin 2017 was zij lid van het College van Advies voor het landelijk bestuur.

Sinds maart 2017 is Femke Merel Tweede Kamerlid. Met dossiers als natuur & biodiversiteit, water, visserij, dieren in het wild & jacht, diergebruik buiten de landbouw & huisdieren, justitie & veiligheid, privacy, burgerrechten, vluchtelingen, (dieren)politie, zorg & preventie, emancipatie en defensie heeft Femke Merel een brede portefeuille. Haar dossiers zijn ondergebracht bij de ministeries LNV, J&V, IenW, VWS, BiZa en OCW.

Gerelateerd

'We zullen haar strijd niet vergeten én voort­zetten'

Polly Higgins, Advocaat van de Aarde, overleden

Vandaag bereikte ons het verdrietige nieuws dat Polly Higgins is overleden. Polly Higgins, ook wel de Advocaat van de Aarde genoemd, was een bevlogen, activistische juriste en voorvechtster om ecocide, het toebrengen van ernstige schade aan het milieu, strafbaar te stellen. Higgins wilde dat de grootschalige vernietiging van de leefomgeving van mens en dier als gevolg van bewust handelen door bed...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws