Voorkom varkenspest door jacht- en import­verbod


18 oktober 2018

De Afrikaanse varkenspest is voor jagers aanleiding om de barbaarse drijfjacht op wilde zwijnen, verboden sinds 2002, weer ingevoerd te krijgen. Terwijl de ziekte niet door zwijnen maar juist door menselijk handelen wordt verspreid. "Gezonde zwijnen met honden opdrijven en vervolgens afschieten vergroot juist het besmettingsgevaar. Er moet dus snel een landelijk afschotverbod op wilde zwijnen komen", zegt Kamerlid Frank Wassenberg. Ook pleit de PvdD voor een importverbod op wilde zwijnen(vlees).

De kans op verspreiding van de ziekte door wilde zwijnen wordt door deskundigen zeer klein genoemd. Zwijnen leggen in het wild immers maar kleine afstanden af. De meest besmettelijke verspreider van varkenspest is bloed. "Bij jacht worden dieren opengeschoten en stroomt het bloed uit hun lichaam. En daarmee het virus dat zij mogelijk onder de leden hebben. Jagen op wilde zwijnen om verspreiding van de ziekte te voorkomen is dus zeer onlogisch. Maar de minister is gezwicht voor de lobby van jagers en varkenshouders", aldus Wassenberg.
Jagers pleiten al jaren voor het ruimer toestaan van de jacht, inclusief het gebruik van nachtkijkers en geluiddempers. Zij zien in de Afrikaanse varkenspest een uitgelezen kans hun methoden te bepleiten. Ook de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept op tot het grootschalig doodschieten van wilde zwijnen, als ze het wagen zich buiten het aangewezen gebied te begeven. Bang voor de economische gevolgen van grootschalige ruimingen. Wassenberg: "Voor de zoveelste keer wordt het dier geofferd op het altaar van de vee-industrie. Maar zwijnen zijn geen objecten. Het zijn individuen met geheugen en lerend vermogen. Mens en dier moeten een manier vinden om naast elkaar te leven in plaats van tegenover elkaar. "

'Gastjagers'
Bijkomend risicofactor voor verspreiding van de varkenspest vormen de buitenlandse jagers die jaarlijks in grote aantallen als 'gastjagers' naar Nederland komen om te schieten op wild. Één bloedspetter op de laars van zo’n gastjager kan het virus snel verspreiden. Wassenberg: "Het komt door het handelen van de mens dat het virus zo’n grote sprong heeft kunnen maken, van de Baltische Staten en Oost-Polen naar België. Daarom moet de minister zo snel mogelijk het afgeven van gastaktes een halt toe roepen."

Importverbod
De Partij voor de Dieren heeft bij de minister tevens aangedrongen op een importverbod op levende wilde zwijnen en wilde zwijnenvlees. "Het is onthutsend te zien dat er vrijelijk wilde zwijnenvlees en ander vlees uit landen als Polen wordt geïmporteerd in Nederland, en dat er slechts steekproefsgewijs wordt gecontroleerd", aldus Wassenberg.


Zie ook onze moties:

Algeheel afschotverbod: https://www.partijvoordedieren...
Stop met ontheffingen: https://www.partijvoordedieren...
Stop import levende varkens: https://www.partijvoordedieren...
Stop import varkens- en zwijnenvlees: https://www.partijvoordedieren...

Gerelateerd nieuws

Spaar de varkens

Kunstenares Jantien Mook bouwde ‘Ode aan het varken’: een reusachtig varken dat een sprong naar de vrijheid verbeeldt. We heb...

Lees verder

Van Raan: 'Stuur Shell de stad en de klas uit'

De Partij voor de Dieren heeft opheldering gevraagd over het nieuwe baantje van Shell-directeur Marjan van Loon. “Geloof het ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief