Motie Wassenberg tegen onthef­fingen voor de bewe­gings­jacht


18 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wilde zwijnen van nature slechts kleine afstanden afleggen,

constaterende dat de bewegingsjacht voor veel onrust zorgt onder wilde zwijnen en dat de dieren door vluchtgedrag grotere afstanden afleggen,

overwegende dat dit niet bijdraagt aan het beperken van de kans op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest,

verzoekt de regering om geen ontheffingen te verlenen voor de bewegingsjacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK